Huvudledare

Ledare: Billiga lån blir win-win för HH-leden.

Civilingenjör Johan Rudolf Liljeqvist föreslog redan 1888 en fast förbindelse på botten av Öresund mellan Helsingör och Helsingborg.
Helsingborg och Helsingör kom i veckan lite närmare varandra: Sverigeförhandlingen och danska Transportministeriet slog fast att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda en ny fast förbindelse. Utmärkt. HH-förbindelsen borde förverkligas så fort som möjligt – och finansieras på samma sätt som Öresundsbron.
Bron var länge en dröm – och mardröm. Motståndarna såg utveckling och bättre kommunikationer som ett hot och inte en möjlighet. I dag hörs som väl är inget av den diskussionen.
Flera satsningar på fasta förbindelser har visat att det går att kombinera miljöhänsyn med utbyggda kommunikationer och dessutom göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt. Förbindelserna över Stora Bält och Öresund finansierades av konsortier med staterna som garant. Samma modell används också för tunnelbygget till Tyskland under Fehmarn Bält. Betaltrafiken betalar dessutom inte bara av kostnaderna för investeringen, biltrafiken har delvis också subventionerat kostnaderna för tågen.
Ytterligare en fast förbindelse under Öresund kan finansieras på samma sätt. Ett konsortium med staten som garant lånar pengar och låter användarna betala. Den betalmodellen gör också att anläggningen betalas av dem som använder den i framtiden. Att pengar dessutom är billiga att låna just nu är givetvis en fördel.
En finansiering med regionerna som låntagare är också möjlig, även om den inte är helt optimal. Stater är större än regioner och får bättre lånevillkor på den internationella kapitalmarknaden. Regionrådet Henrik Fritzon (S) öppnar ändå för en sådan lösning. "Om det skulle visa sig att regeringarnas intresse sviktar kan man titta på en lösning med regional finansiering", menar Fritzon.
Visst finns det andra stötestenar vid sidan om pengarna. Danmarks transportminister Ole Birk Olesen lät för en månad sedan förstå att han är mest intresserad av en vägförbindelse: spåren från Helsingör och söderut är för dåligt dimensionerade för ökad trafik.
En fast HH-förbindelse innebär att lokala kommunikationer mellan norra Själland och Nordvästskåne också blir bättre, precis som redan skett kring södra Öresund.
En annan aspekt är sårbarheten: två förbindelser är givetvis bättre än en ifall någon av dem tvingas stänga. Vid en stor vatteninträngning i Öresundsförbindelsens tunneldel räknar man till exempel med att det skulle ta minst två år att få igång trafiken igen. Det vore förödande för hela regionen att pulsådern mellan Öresundsregionens två delar snördes av under så lång tid.
Det finns alltså flera goda skäl till att bygga ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark – och helst dessutom en gren av Köpenhamns metro till Malmö, för persontrafiken. Modellen med ett konsortium som driver leden och tar betalt av trafikanterna blir utmärkt även för HH-förbindelsen.
Investeringar i infrastruktur är dyra, men anläggningarna byggs för att användas långt in i framtiden.Idag är pengarna relativt billiga att låna och de ska betalas tillbaka av dem som använder förbindelsen i morgon.
Det blir win-win för HH.
Gå till toppen