Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Välkommen till Malmö, Stefan Löfven!"

Stefan Löfvens passivitet riskerar att skapa samma problem i Sverige som redan finns i Malmö. Det skriver Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö, i en inbjudan till Stefan Löfven.

Efter kaffe på Möllevången, en närmast symbolisk plats för mångfald och gemenskap, tar vi bussen några kvarter bort, så får du se det utanförskap ditt parti skapat, skriver Torbjörn Tegnhammar.Bild: Patrik Renmark
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Idag inleds politikerveckan i Visby. Åtta partier turas om att hålla tal från scenen i Almedalen. Däremot är det bara sju partiledare som håller tal.
Du, Stefan Löfven (S), har gjort stor sak av att du undviker årets Almedalsvecka för att istället resa runt och se Sverige. Jag vill därför bjuda in dig till Socialdemokraternas skyltfönster, Malmö.
Mångfalden, gemenskapen och kreativiteten gör Malmö till en av Sveriges bästa städer. Samtidigt syns här ännu mer än i någon annan stad vad som händer när politiken misslyckas. Efter 23 års socialdemokratiskt styre är staden så segregerad att det finns områden där färre än var femte vuxen har ett jobb att gå till. Var tionde Malmöbo är fast i bidrag och mer än var fjärde barn lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Trots högkonjunktur ser utanförskapet ut att fördjupas ytterligare. Den senaste statistiken visar hur allt färre elever klarar grundskolan. Skjutningar, våld och otrygghet är ofta en konsekvens av utanförskapet.
Det är oroande att utvecklingen i Malmö inte bryts, ännu mer oroande är det att utvecklingen i hela Sverige allt mer liknar den som redan skett i Malmö.
När du, Stefan Löfven, blev statsminister tog du över ansvaret för ett land som hade EU:s starkaste statsfinanser, snabbt stigande sysselsättning och ökade resurser till välfärden. Men utan att fortsätta reformera och möta integrationsutmaningarna riskerar din passivitet att skapa samma problem i Sverige som redan finns i Malmö.
Utanförskapet fördjupas i hela landet och även om Pisaresultaten visar på ökade kunskaper pekar de samtidigt på en stigande kunskapsklyfta mellan elever med olika bakgrund. Otryggheten ökar och skjutningar blir vanligare på allt fler platser. Likt Socialdemokraterna i Malmö agerar regeringen passivt och låter problemen förvärras.
Nu krävs omfattande nationella insatser för att bryta det utanförskap allt fler städer ser växa fram:
• Det behöver löna sig mer att arbeta. Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter öka och arbetslösheten bland utrikesfödda stiger. Idag berättar människor att de inte har råd att tacka ja till ett jobb för att det lönar sig för lite. SNS konjunkturråd, Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet är några av de expertinstanser som har varnat för att höga ingångslöner gör att människor med kort utbildning inte får jobb. Erfarenheter från Storbritannien, Tyskland och Sverige visar att om skatten på låga inkomster sänks börjar fler arbeta.
• Regelverket kring tillfälligt uppehållstillstånd bör förtydligas så att människor ska kunna jobba sig till ett permanent uppehållstillstånd. Den stora majoritet som gör rätt för sig och kämpar hårt för att bli en del av det svenska samhället förtjänar rättvisa möjligheter att etablera sig. Det kan till exempel bli möjligt genom att nyanlända undantas från delar av kollektivavtal och arbetsmarknadsreglering, genom att sociala avgifter sänks och att människors första intjänade inkomster i Sverige blir skattefria.
För att vända utvecklingen i Malmö krävs lokala insatser inom främst tre områden:
• Bryt bidragsberoendet genom krav på att alla som går på bidrag också ska bidra. Inför krav på att arbetslösa som får bidrag av kommunen aktivt ska söka jobb och delta i utbildningar som gör människor anställningsbara. Malmö har högre kostnader för bidrag än alla jämförbara städer i landet. Kommunen bör införa ett bidragstak för hur mycket man ska kunna få i bidrag – så att det alltid lönar sig mer att jobba än att gå på bidrag.
• Erbjud svenskutbildning och relevant yrkesutbildning redan när en person anvisats till Malmö för att söka asyl. Malmös mångfald är en styrka för staden men när integrationen inte fungerar ställs grupper mot grupper och människors tillit till varandra minskar. Alla flyktingar som kommer till Malmö skabidra – idag får de istället lära sig att det fungerar att leva på bidrag.
• Ha nolltolerans mot dåliga skolor. Andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet fortsätter att öka. Det är därför hög tid att införa nolltolerans mot skolor som år efter år låter elever förvisas till en framtid i utanförskap. Det pedagogiska ledarskapet hos rektorer och lärare måste stärkas. Låt administrativa arbetsuppgifter skötas av andra yrkesgrupper.
Om inte mer görs från politiskt håll riskerar Malmös s-märkta utanförskap spridas till hela Sverige.
Stefan Löfven, om du bryr dig om att se Sverige, är du välkommen till ditt partis skyltfönster Malmö. Jag bjuder på en kopp kaffe på Möllan, en närmast symbolisk plats för mångfald och gemenskap, och sedan tar vi bussen några kvarter bort, så får du se det utanförskap ditt parti skapat.

Torbjörn Tegnhammar

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Gå till toppen