Huvudledare

Ledare: (L)yftet uteblir. Trots Jan Björklunds förtjänster.

Jan Björklund i Almedalen.Bild: Henrik Montgomery/TT
Liberalernas dag i Almedalen inledde han i försvarsställning. Det var oundvikligt, så som läget inom partiet ser ut. Även om Jan Björklund verkar gå vinnande ur partiledarstriden mot utmanaren Birgitta Ohlsson finns frågan ändå där och överskuggar annat. Den berörs i praktiskt taget varje intervju och så lär det förbli ett bra tag framöver.
Ohlsson visar inga tecken på att ge upp, trots att hon i dagsläget bara har två länsförbund bakom sig. Enligt Ekot har Björklund dessutom starkt stöd i riksdagsgruppen.
Men som riksdagsledamoten Roger Haddad påpekade i radion:
"Politik handlar inte bara om partiledarskapet, utan vilken politik väljarna kan förvänta sig."
Största problemet för Liberalerna är inte bristande internt stöd för partiledaren. Det är väljarstödet som brister, vilket blivit särskilt tydligt sedan opinionsströmmarna funnit nya vägar i år. Moderaterna har krympt väsentligt sedan öppningen i januari för att samtala med SD. Men de tidigare M-sympatisörerna har främst gått till C. L står kvar och stampar på lika låga nivåer som förut. Uppenbart behövs något mer för att lyfta partiet.
Nu lovar Liberalerna att utveckla och bredda agendan inför nästa års val. Och Björklund siktar in sig på några av de viktigaste frågorna. Sverige glider isär till följd av bristande integration och växande utanförskap, konstaterade han på en pressträff i Almedalen.
Den bilden bekräftas av åtskillig statistik. Bland utrikes födda är arbetslösheten till exempel tre gånger så hög som i övriga befolkningen och bara två av tio utomeuropeiskt födda som kommit till Sverige under grundskolans senare del når gymnasiebehörighet. Därtill kommer segregationen i fråga om bostäder, trygghet och värderingar. 100000 unga beräknas leva under förtryck från hederskultur.
Björklund lanserade 34 punkter för att överbrygga klyftorna i samhället.
"Det här blir huvudfråga i nästa års valrörelse", förklarade han och föreslog alltifrån startjobb och utvidgat rutavdrag till medborgarskapstest och ägarlägenheter. Utan politiska krafttag riskerar Sverige att få en ny underklass, menade Björklund.
Så sant. Men de 34 punkterna baseras på förslag som L har lanserat förut. Åtskilligt mer lär krävas om det är med den här frågan som L ska få väljarstödet att växa.
Så vad finns det för utsikter till förnyelse?
Björklund är i allt väsentligt en habil politiker och ingen kan anklaga honom för bristande erfarenhet. Som han själv betonade i en intervju på måndagen har han varit partiledare och statsråd längre än någon annan aktiv i rikspolitiken idag. Han är en skicklig debattör, kvick i repliken och står aldrig svarslös i intervjuer. Från scenen i Almedalen påminde L-ledaren dessutom om att han är en god talare.
"Det är alltid lättare att bekämpa rikedom än att bekämpa fattigdom, så det är det de ägnar sig åt", sade han i ett angrepp mot de rödgrönas skattepolitik.
Men på ett sätt talar Björklunds alla förtjänster också till hans nackdel: det är svårt att se hur han skulle kunna växa ytterligare i partiledarrollen. Något starkt valresultat har han aldrig levererat och av opinionsmätningarna att döma blir det inte så nästa år heller. Det är inte minst mot den bakgrunden som den utdragna striden om partiledarposten bör ses.
Sverige skulle behöva ett större borgerligt parti med både vilja och förmåga att lyfta de liberala frågorna. Idag ser Centerpartiet mest lovande ut i den rollen. Utvecklingen inom L är intressant – men samtidigt svårförutsägbar.
Birgitta Ohlssons möjligheter att ta över tycks i dagsläget vara ganska små. Många påpekar att hon ses som alltför radikal och kontroversiell inom delar av Liberalerna.
"Ska man klara att hålla ihop ett parti, så ska man befinna sig i mittfåran", säger Jan Björklund.
Så kan det vara. Men det räcker inte att hålla ihop ett parti. En ledare måste också kunna få det att lyfta.
Läs alla artiklar om: Almedalen 2017
Gå till toppen