Lund

Läsartext: Vi tycker att LKF-vinsten ska stanna i bolaget

Tyvärr använder många politiker ny lagstiftning för att undvika skattehöjningar, skriver två företrädare för Hyresgästföreningen.Bild: Sandra Henningsson
Christer Wallin (M), oppositionsråd, borde veta bättre hur hyresförhandlingarna går till (Sydsvenskan 11 maj). Till att börja med så är det fastlagt i lagen att Hyresgästföreningen (HGF) äger rätt att förhandla för alla hyresgäster i hela Sverige. För detta tar Hyresgästföreningen ut en avgift på 12 kronor per lägenhet.
Läs mer:Fel om utdelning från LKF till bolagets ägare
År 2011 kom en ny lag som gjorde de kommunala bostadsföretagen, allmännyttan, till affärsföretag i kommunal regi. Utifrån den nya lagen skrevs också in att kommunen äger rätt att ta en del av vinsten, men att dessa pengar är öronmärkta och skall användas för specifika projekt som gagnar alla invånare i kommunen. Detta utnyttjas tyvärr av flertalet politiker till att fylla på den kommunala kassakistan för att undvika skattehöjningar.
Vi vet att alliansen gärna vill sänka skatten, det åberopar man som skäl att plocka pengar från LKF:s hyresgäster (det drabbar inte dem som bor i privat hyresrätt). LKF:s enda inkomst kommer från hyresgästerna. Kommunen får redan nu cirka 10 miljoner av LKF då LKF använder sig av kommunen som borgenär. Detta sker med HGF:s kännedom eftersom vi tycker att det är bättre att LKF betalar till kommunen än till bankernas vinster.
Med detta sagt så är det så att Hyresgästföreningen under hyresförhandlingarna håller noga koll på vilken vinst bolaget gjorde förra året och frågar om den är skälig. Så länge pengarna stannar inom bolaget anser vi att det är en skälig vinst med tanke på att LKF under många år har varit det enda kommunala fastighetsbolag som har byggt nya hyreshus. Dessutom står LKF inför stora utgifter med tanke på stora renoveringsbehov av fastighetsbeståndet.

Bengt Karlsson

Ordförande Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo

Joakim Lund

Enhetschef för förhandlarna, Region Södra Skåne
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen