Aktuella frågor

Debattinlägg: "I Malmö har Socialdemokraterna varken tvekat inför nya utmaningar eller blundat för problem."

Jag är övertygad om att alla partier på riksplanet behöver göra mycket mer för att hela Sverige och alla invånare ska kunna växa. Så också mitt eget parti, Socialdemokraterna. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Malmö har i Stefan Löfven en statsminister som lyssnar och en regering som ser stadens behov, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh.Bild: Hussein El-alawi
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö, uppmanar statsminister Stefan Löfven (S) att komma till Malmö under sin Sverigeturné (Aktuella frågor 2/7).
Tegnhammar försöker påskina att Stefan Löfven inte är insatt i Malmös behov och utmaningar. Jag vill därför påminna Tegnhammar om vad han själv sade i en intervju med Sydsvenskan så sent som i maj, bara några dagar efter att statsministern hade besökt Malmö och talat till tusentals Malmöbor i Folkets park. Tegnhammar förklarade då att: ”Vi har en regering som fattat beslut om ett universitet och en polishögskola i Malmö. Vårt parti måste visa en liknande handlingskraft och visa skåningarna att Moderaterna är beredda att satsa på Malmö".
Det är en kritik som jag håller med om. Kontrasten mellan hur det är nu och under de år då alliansen styrde Sverige är enorma. När de många våldsdåden och kriminella uppgörelserna drabbade Malmö och känslan av oro spred sig, har vi den här gången en regering som svarat med ett beslut om 10 000 fler polisanställda och att en ny polisutbildning ska förläggas till Malmö.
Nu kommer dessutom äntligen, efter flera års krav från Malmös kommunledning, hårdare straff för vapeninnehav och granater samt bättre möjligheter att använda trygghetskameror på särskilt brottsutsatta områden. Lagstiftning som den moderata justitieministern och alliansregeringen under alla år var oförmögen att leverera.
Flera av dåden är också på väg att klaras upp. Det är förstås bra, men jag är långt ifrån nöjd. Fler poliser behövs och de ska finnas nära människor, inte bara då ett brott har begåtts. Poliser måste vara synliga i vardagen för att förhindra brott och öka människors trygghet.
Den organiserade brottsligheten ska tryckas tillbaka med samhällets samlade kraft. Avgörande för att göra samhället tryggare är också att politiskt satsa på välfärden och på att minska de klyftor som finns.
Fler lärare, socialsekreterare, fältassistenter, undersköterskor och sjuksköterskor måste anställas. Därför är de 10 miljarder kronor som regeringen avsatt till välfärden så viktiga och därför är de 1,5 skolmiljarder som regeringe avsatt till skolan välkomna. Skolpengarna ska fördelas till skolor för att möta de väldigt varierade behov och förutsättningar som finns. Ännu mer behöver göras för att framtidssäkra välfärden i hela landet.
I Malmö har Socialdemokraterna varken tvekat inför nya utmaningar eller blundat för problem. Vi har tillsammans med samarbetspartier i kommunledningen vågat satsa. Medvetna prioriteringar har gjort att stadens skolor har förbättrat sina skolresultat sex år i rad, trots att förutsättningarna har blivit tuffare. Bostadsbyggandet går nu för högtryck och byggkranarna sträcker sig över områden där det inte har byggts nya lägenheter på mycket länge, så som på Lindängen, Holma och snart också i Rosengård. Alltfler företag etablerar sig i Malmö och många nya företag startas. Hundratals fler har kunnat anställas inom Malmö stads skolor och äldreomsorg.
Malmö är idag hela Skånes tillväxtmotor, men ska Malmö även i fortsättningen kunna byggas starkt och helt måste stadens goda utveckling komma alla till del och fler måste klara sin egen försörjning. Därför är en regering och en riksdag som prioriterar jobb och sätter investeringar i välfärden före skattesänkningar avgörande för Malmö fortsatta utveckling. Malmö behöver en nationell politik med kraft och mod att både prioritera skolan och de äldre och skapa trygghet på gator och torg. Det måste få gå före Moderaternas fortsatta skattesänkningar.
Både Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar har dessutom aviserat att de kan tänka sig att ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna - ett högerextremt parti med rasistiska företrädare och rötter i nazismen. Att som Tegnhammar i samma andetag prata med vackra ord om "det kosmopolitiska Malmö" och mångfalden, duger inte.
Jag är övertygad om att alla partier på riksplanet behöver göra mycket mer för att hela Sverige och alla invånare ska kunna växa. Så också mitt eget parti, Socialdemokraterna. Tegnhammar gör nog bäst nytta i att också lägga lite energi på att etablera bra relationer och försöka påverka sina egna partivänner i riksdagen. För det är, och nu citerar jag honom, de som är "Stockholmsfixerade" och ”Malmöfientliga”. Malmö har däremot i Stefan Löfven en statsminister som lyssnar och en regering som ser stadens behov. Det tänker jag fortsätta ta vara på. För även om regeringen har börjat leverera så behöver mycket mer göras.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Läs mer:"Välkommen till Malmö, Stefan Löfven!"
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen