Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Hardebergabron rivs när E 22 breddas

När motorvägsavsnitttet mellan Norra infarten och Gastelyckan breddas kommer Hardebergaspårets bro att behöva rivas och ersättas.
Norr och söder om den nya bron ska stenmurar löpa längs vägen. Men själva bron är tänkt att bli så lik den nuvarande det går. Och den kommer också att vara "sned".

Hardebergaspårets bro över E 22, sedd från söder.Bild: Trafikverket
E 22 ska på den här sträckan breddas med en fil i vardera riktningen, sammanlagt sex-sju meter.
– Och eftersom brons landfästen står så nära vägen måste de rivas. Nu är det för smalt för en breddning, säger Torbjörn Sundgren, projektledare på Trafikverket.
Därmed rivs också bron. I ett gestaltningsprogram framtaget åt Trafikverket beskrivs hur den nya bron skulle kunna se ut.
– Detta är ju en gammal järnvägsbro och vår tanke är att göra något med koppling till den historiska användningen. Men jag har i dag har inget färdigt svar på vad det skulle kunna vara, säger Torbjörn Sundgren.
Räkna inte med något i stil med Golden Gate i San Francisco. På Trafikverket är siktet inställt på en ny bro i stil med den nuvarande, i fackverksteknik, vilket innebär att sidorna görs av sammansvetsade stålstänger.
– Vi har valt bort att gjuta en bro i armerad betong. Det skulle ge större påverkan på cykeltrafiken under bygget, säger Torbjörn Sundgren.
En listighet med fackverksbron är att den nya kan läggas bredvid den gamla och användas medan denna rivs. Därefter lyfts den nya bron på plats. Och även den kommer förstås att löpa diagonalt över vägen.
I gestaltningsprogrammet talas också om att så långt som möjligt bevara miljön längs spåret på bägge sidor av bron. "Det fysiska och visuella intrånget" ska minimeras.
Dock kommer det att se annorlunda ut längs med motorvägen här. När E 22 breddas behövs en hög stödmur på vägens östra sida.
– Det är för att vi inte ska behöva riva hus och cykelvägar där, säger Torbjörn Sundgren.
Muren ska på den östra sidan sträcka sig 350 meter norrut från bron och 120 meter söderut. För harmonins skull byggs också en 120 meter lång mur på den västra sidan.
– En slät stenmur skulle bli tråkig att se på, så därför tänker vi klä den med gabioner, stenfyllda nätkorgar. Det ger ett betydligt trevligare utseende, förklarar Torbjörn Sundgren.
En mur klädd med gabioner. Så kan stödmurarna längs motorvägen vid Hardebergaspårets bro komma att se ut.Bild: Trafikverket
Den nuvarande broöverbyggnaden är några årtionden gammal, men landfästena, fundamenten, som bär upp den är från brons födelse 1954 då motorvägen anlades.
Samråd om ombyggnaden av motorvägen pågår och kommunen kommer att yttra sig i ärendet. Lunds kommunstyrelse ska ta upp vägplanen i höst.
–Efter samråd färdigställer vi en slutlig plan som ställs ut och då får både kommun och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter, säger Torbjörn Sundgren.
Gå till toppen