Lund

Läsartext: Vinstuttaget påverkar inte hyrorna

LKF bobutik på BankgatanBild: Christoffer Rehn
Svar på insändare från Hyresgästföreningen 4 juli i Sydsvenskan .
Jag är mycket väl medveten om att Hyresgästföreningen (HGF) tar ut en avgift på 12 kronor per lägenhet för att förhandla hyror för alla hyresgäster, oberoende om folk vill vara medlemmar eller ej. Lika lite som den avgiften påverkar de boendes hyror, lika liten påverkan har en eventuell vinstutdelning från LKF AB till sin ägare Lunds kommun.
Läs mer:Vi tycker att LKF-vinsten ska stanna i bolaget
För det andra skapar M, C och KD utrymme för vår föreslagna skattesänkning fr o m år 2019 genom att dämpa kommunens investeringstakt och därmed frigöra ekonomiskt utrymme för andra viktiga prioriteringar. Detta tar lite tid och därför föreslår vi inte någon sänkt skatt förrän från år 2019. Det har ingenting att göra med utdelning från LKF. För precis som HGF skriver ska vinstutdelning från allmännyttan användas för bostadssociala ändamål. Ett exempel på ett sådant projekt kan vara omgestaltningen av den omtrygga parken på Linero. Det skulle då gynna LKF:s ägare, nämligen alla Lundabor.
En annan myt som jag verkligen hoppas HGF kan sluta sprida är påståendet att kommunen tar del av vinsten då man lånar ut pengar till LKF och lägger på en liten marginal. Sanningen är att det i bästa fall är helt kostnadsneutralt för LKF, eftersom att LKF:s lån annars skulle behöva tas hos en kommersiell bank och då hade troligen ränta blivit kännbart högre än att låna av eller via oss, det vill säga ca 119 000 lundabor som alla tillsammans äger LKF.
Det sista stycket i HGF:s insändare bekräftar dessutom helt mina argument för vinstutdelning från LKF. Tack Bengt Karlsson för det stödet! Ni säger där att ni minsann "håller öga på vinstnivån" i bolaget och funnit att den är skälig vid hyresförhandlingarna. LKF:s hyresnivå och vinstnivå är alltså helt i rätt nivå enligt er. Vad vinsten sedan används till är helt och hållet upp till bolagets ägare, Lunds kommun, att avgöra.

Christer Wallin (M)

Oppositionsråd Lunds kommun
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen