Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Att ta hänsyn är att se sin egen roll

Arbete med borrmaskin – en typisk situation där man kan behöva ta hänsyn.Bild: Torbjörn Carlson
Jag har flera gånger sett åsikten i konfliktsituationer att ingen har mer rätt än den andra. Med det avses troligen något i stil med att när någon ber någon dämpa sig i en tågkupé, så inkräktar den på den senares rätt att prata offentligt. Friheten att tala och ta plats måste väl gälla lika för alla? Det gör den, på samma sätt som förbehållet att alltid ta hänsyn till hur det egna beteendet påverkar andra, också gäller lika för alla.
Att sträva efter ett hänsynsfullt beteende är en grundläggande medmänsklig kvalité. Att ta hänsyn är i första hand inte att förhålla sig till andras protester, utan är först och främst en insikt i hur jag påverkar min omgivning med mitt beteende.
I strävan efter ett hänsynsfullt beteende bör vi försöka att bara ta så mycket plats som vi behöver, utan att inkräkta på våra medmänniskors utrymme. Man skall heller inte sträva efter att utsträcka sitt utrymme tills man når gränsen där någon nödgas säga ifrån. Särskilt med tanke på hur svårt det blivit att säga ifrån, ett problem i sig.
Om man trots allt har förbisett något och en medmänniska kliver fram och ber om visad hänsyn, så är det var persons skyldighet att ta detta på största allvar, det är ett misslyckade. Man kan bara be om ursäkt och försöka förhandla fram en lösning där man gemensamt kommer överens om en åtgärd som förhindrar att den uppkomna situationen upprepas.
Även de olösbara konflikterna går att hantera. Detta kräver dock planering. Till exempel, om en slagborr ska användas när man bygger om sitt badrum, så bör grannarna förberedas i god tid innan med ett uppsatt anslag som talar om när det kommer att hända. Kanske kan anslaget kompletteras med ett personligt besök?
Jag tror att ett bra beteende, god moral om man vill kalla det så, kräver ömsesidiga försök till dialog, generellt mer än vad som är normalfallet idag.

Nils Uhlin

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen