Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Ett första steg kan vara att öka Afrikas förmåga att utnyttja avloppsvatten.”

Att förbättra livskvalitén för alla afrikaner kräver politisk beslutsamhet, samarbete mellan privata och offentliga aktörer och ett starkt engagemang hos allmänheten. Det skriver Akinwumi Adesina, chef för Afrikanska utvecklingsbanken.

På grund av klimatförändringarna genomlever Afrika just nu den svåraste perioden av torka sedan 1945, skriver artikelförfattaren.Bild: Farah Abdi Warsameh
Vatten är livsviktigt. Ändå är det en bristvara i stora delar av världen. På grund av klimatförändringarna genomlever Afrika just nu den svåraste perioden av torka sedan 1945. Sydsudan, Somalia, Etiopien och norra Nigeria är särskilt drabbade.
Dessa utsatta områden behöver omvärldens hjälp. Vi måste bygga stabila system som klarar att förse varenda människa med dricksvatten, vi måste förbättra vattendistributionen och få ordning på de sanitära förhållandena i Afrikas snabbt växande städer.
Ett första steg kan vara att öka Afrikas förmåga att utnyttja avloppsvatten. Genom investeringar och god hushållning kan avloppsvatten bli en källa till välstånd för många afrikaner och samtidigt bidra till bättre hälsa i befolkningen, högre produktivitet inom jordbruket och miljömässig hållbarhet.
Under de senaste sex åren har African Development Bank, Afrikanska utvecklingsbanken, investerat 3,3 miljarder dollar i projekt för att öka tillgången på vatten och förbättra de sanitära förhållandena. Cirka två tredjedelar av pengarna går till åtgärder i städerna och når åtminstone 17 miljoner människor.
Banken stödjer en vattenhushållningsmodell, IUWM, som inom ramen för FN:s mål för hållbar utveckling, ger samhällen i tätorterna möjlighet till en stadig inkomst genom att ta till vara vått och torrt avlopp.
Modellen kräver initialt en betydande investering och medför stora kapital- och driftskostnader. Bara ett fåtal städer i Afrika återanvänder mer än 20 procent av det avloppsvatten som passerat centrala reningssystem. De resterande 80 procenten är en outnyttjad resurs. Med kloka investeringar, framsynthet och engagemang kan denna underutnyttjade tillgång ge nya arbetstillfällen och en hållbar tillväxt.
Hantering av avloppsvatten är alltså en central del i Afrikanska utvecklingsbankens strategi. Vi har fem övergripande mål, de så kallade High 5: att öka afrikaners livskvalité, förbättra befolkningens hälsa, nå jämställdhet mellan könen, skapa arbete och slutligen att stärka samhällenas förmåga att klara följderna av klimatförändringen. Vatten har också en nyckelroll i hållbarhetsarbetet med industrialisering och jordbruk.
I Yaoundé i Kamerun har banken bidragit till att skydda runt 300 000 invånare och deras egendom genom åtgärder som minskat översvämningarna i området från femton till tre per år. Och 40 miljoner dollar som satsats på bättre sanitet har medverkat till att andelen malariasmittade i staden sjunkit från 16 till 12 procent.
I Abidjan i Elfenbenskusten har de 23 miljoner dollar, som utvecklingsbanken satsat i ett projekt i avrinningsområdena, minskat antalet översvämningar i Gouroubäckenet och förbättrat livsvillkoren för 2,8 miljoner invånare.
I Zimbabwe, där 4 300 människor dog under koleraepidemin 2008-2009, har banken och andra givare bidragit med 43,5 miljoner dollar i ett omfattande projekt som utfört tvingande reparationer i de urbana avloppssystemen till gagn för 2,5 miljoner människor.
I februari drog den tropiska stormen Dineo fram längs Moçambiques kust. Lokalbefolkningen drabbades hårt av översvämningar och starka vindar. Några veckor senare kunde utvecklingsbanken genomföra en studie av hur man effektivast förbättrar livsvillkoren och åstadkommer en vatteninfrastruktur som kan stå emot påfrestningarna från klimatförändringarna i den utsatta Inhambaneprovinsen.
Alla system för hantering av avloppsvatten som Afrikanska utvecklingsbanken engagerar sig i följer hållbarhetsstrategier som ska se till att de genererar vinst, gynnar lokalsamhällena och förblir ekonomiskt tillgängliga. Projekten hjälper också länder att ta vara på och utnyttja avloppsflöden genom att kloakvatten omvandlas till biogas och gödning.
Vattenhushållningsstrategin införs nu i fem afrikanska städer, bland dem Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo och Marondera i Zimbabwe. Bara i Kongo väntas programmet år 2030 ha förbättrat tillgången till vatten och sanitet för 17 miljoner människor.
Bill och Melinda Gates stiftelse har anslagit 18 miljoner dollar till genomförandet av nästa fas i utvecklingsbankens program för sanitet. Det går ut på att utveckla ekonomiskt tillgängliga och miljömässigt hållbara affärsmodeller för sanitetstjänster i Afrika. Två miljoner stadsbor kan omfattas direkt och ytterligare sex miljoner genom olika sidoprojekt.
Utmaningarna är påtagliga och komplexa när det gäller hanteringen av avloppsvatten, men banken är fast besluten att stödja projekt som ger afrikanska samhällen avkastning i form av ökad folkhälsa, bättre sanitet, ekonomisk utveckling och miljöskydd.
Att förbättra livskvalitén för alla afrikaner kräver politisk beslutsamhet, samarbete mellan privata och offentliga aktörer och ett starkt engagemang hos allmänheten. Inom ramen för bankens fem övergripande mål arbetar vi för att allt detta ska bli verklighet.
Alla inblandade, i Afrika och internationellt, måste mångfaldiga sina ansträngningar för att ge alla människor tillgång till rent vatten som de har råd med, samt stödja afrikanska länder som lider under den svåra torkan. Det är vår moraliska skyldighet. Och det är vatten som ger liv.

Akinwumi Adesina

Översättning: Karen Söderberg
Project Syndicate
Akinwumi Adesina är chef för Afrikanska utvecklingsbanken, African Development Bank.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen