AnnonsIca Malmborgs

Mer plast än fisk i haven om 30 år. Nya regler ska minska antalet plastpåsar.

Världens hav kommer att innehålla mer plast än fisk år 2050. Den här dystra informationen kommer från en studie* som publicerades i januari 2016. Men problemet med maritim nedskräpning är inget som ligger i en avlägsen framtid. Redan nu är haven fulla av plast som skadar fisk, fåglar och däggdjur.

Som ett led i det internationella miljöarbetet trädde en ny förordning i kraft den 1 juni. Målet är att drastiskt minska konsumtionen av plastpåsar.

Vissa länder är mer drabbade än andra och enligt WWF flyter det till exempel omkring stora plastöar av skräp i Stilla havet. Även om situationen i Sverige inte riktigt är lika illa så känner världshaven inte till några gränser och även på land är problemet med plastskräp ett stort problem.

Något som lyfts fram på senare tid är så kallade mikroplaster. Dessa består av plastfragment som är mindre än 5 millimeter och uppstår på olika sätt, bland annat genom slitage av däck och konstgräsplaner. Vid tillverkningen av hygien- och rengöringsprodukter tillsätts ibland små plastkulor för att skapa en skrubbande effekt. Problemet är att dessa kulor är så små att de lätt passerar igenom reningsverken och förs vidare direkt ut i vattendragen.

Plastskräp som hamnat i naturen bryts sällan ner. Istället finfördelas plasten och förvandlas till mikroskopiskt små bitar. I jakt på föda får många djur i sig denna mikroplast och på så vis förs ämnena vidare upp i näringskedjan. I slutänden riskerar vi människor att få i oss de giftiga ämnena.

Färre plastpåsar per person och år

För att vända utvecklingen och reducera det hot som plasten innebär krävs krafttag på många fronter. 2015 införde EU ett direktiv med syftet att kraftigt minska antalet plastpåsar inom unionen. Den genomsnittlige svensken använder idag cirka 190 påsar per år. Målet är att denna siffra ska minska till 40 påsar per person och år senast 2025.

Nya regler för plastpåsar i butik

I samband med EU-direktivet fick varje land i uppdrag att ta fram lösningar för att minska konsumtionen av plastpåsar. En del länder har gjort det tvingande att ta betalt för påsarna och i en del länder kommer flera butikskedjor att sluta sälja påsar överhuvudtaget.

I Sverige har man landat i en informationsplikt som kan sammanfattas i tre punkter. Som handlare måste man informera kunderna om:

- Hur plastpåsarna påverkar miljön

- De miljömässiga fördelarna med att använda färre plastpåsar

- Vad man kan göra för att minska förbrukningen av plastpåsar

Förordningen omfattar främst de kassar som används för att bära hem varor och berör inte de tunnare påsar som till exempel finns i butikernas grönsaksdiskar.

Malmborgs kretsloppspåse består av 80% återvunnen plast och ger en 80%-ig CO2 besparing. Även trycket är miljövänligt.

Med tanke på den stora skada som plasten orsakar kan den svenska lösningen ses som urvattnad. Exakt hur och var informationen ska spridas till kunderna är inte klargjort, något som ger mycket spelrum för handlarna. Vissa handlare har dock valt att gå i bräschen för förändringsarbetet. Ett exempel är de sex ICA Malmborgsbutikerna i Malmö och Lund.

Malmborgs tidigt ute

Miljöfrågor har länge legat Malmborgs varmt om hjärtat och arbetet med påsarna är något man valt att arbeta aktivt med.

– Regeringen har gett oss handlare en informationsplikt. Vi vill ta den uppgiften ett steg längre och därför har vi bland annat sett över vårt sortiment av påsar, säger Jerry Rosengren, handlare på ICA Malmborgs Mobilia i Malmö.

Sedan drygt ett år har samtliga Malmborgsbutiker bytt ut sina plastpåsar till en variant som är mer skonsam mot miljön – de kassar man nu erbjuder är tillverkade av 80% återvunnen plast och har ett miljövänligt tryck.

– Inom kort kommer vi även att köra igång en informationskampanj till våra kunder. Vi vill bidra till miljöarbetet, både genom att sprida information och genom konkreta åtgärder i butikerna. Som handlare har vi ett stort ansvar. Samtidigt har vi också förmånen att kunna göra en faktisk skillnad.

Om vi vill att haven ska vara fiskarnas hem, även efter 2050 måste alla bidra. Att hoppa över den där extra plastpåsen nästa gång är ett bra sätt att börja.

Fakta

Nya mål för plastpåsar

Enligt Naturvårdsverket använder svensken i genomsnitt omkring 190 kassar per person och år. Målen med den nya förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:

- 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019

- 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

För att kunna utvärdera om mängden sålda plastpåsar minskar måste dessutom de aktörer som producerar och importörer av plastkassar rapportera in sina försäljningssiffror till Naturvårdsverket.

*The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. En rapport producerad av the World Economic Forum och The Ellen MacArthur Foundation.

Malmborgs.se finns mer information om Malmborgs miljöarbete.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan