Åsikter

Läsartext: Ateismen medför ingen frälsning från lidande

Själva frågan om Guds existens går inte att på något giltigt sätt besvara med naturvetenskapliga metoder, skriver Anders Piltz.Bild: Andres Kudacki
Svar till Jesper Sahlin, Åsikter 9 juli.
Läs mer:Ingen kommer att tvinga sina barn att läsa Dawkins böcker på söndagarna
Jesper Sahlin tror inte att några barn kommer att tvingas läsa Dawkins och Hitchens på söndagarna (varför på söndagarna?) i framtiden men svarar inte på frågan varför man fortfarande kommer att läsa Bibeln om tvåtusen år, om världen består.
Han menar att de båda författarna har bidragit till mänsklighetens vetande om verkligheten. Ja, naturligtvis har de gjort det, liksom varje ärlig idédebatt gör, men jag kan inte inse att de i fråga om Guds existens kommer mycket längre än materialisten Lucretius Carus i diktcykeln Om tingens natur, skriven år 55 före Kristus.
Själva den frågan går nämligen inte att på något giltigt sätt besvara med naturvetenskapliga metoder, lika litet som problemen viljans frihet, livets mening eller varför människan har rättigheter. Det kommer att finnas skilda trossatser i dessa frågor, nu och i all evighet, amen.
Vad jag på det bestämdaste protesterar mot är tanken att den trosvissa ateismen skulle medföra frälsning från övertro, övergrepp och lidande. Ta de imperier som hade den ”vetenskapliga” dialektiska materialismen som religion och ”Kapitalet” som helig skrift: Sovjetunionen med lydstater, Kina, Albanien och Kampuchea, där det i den befriade mänsklighetens namn var förenat med dödsfara att läsa och sprida Bergspredikan.
Alltså: när Jesper övertygande har bevisat att Gud inte kan finnas, då ska jag gärna bevisa motsatsen – med precis samma metoder.

Anders Piltz

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen