Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Sveriges kommuner står för majoriteten av de offentliga upphandlingarna men drivs som ideella föreningar.”

Korruption förekommer i alla tänkbara organisationer - myndigheter, politiska organisationer och näringsliv, stora och små, nationell och internationellt. Vissa väcker stor uppmärksamhet i media, som när Qatar med hjälp av smart bestickning fick fotbolls-VM 2022. Andra försiggår i tysthet i det lilla, år efter år. Det skriver Peter Stiernstedt, internationell forskare i kriminologi.

Bild: Janerik Henriksson/TT
Då och då kritiseras den för tillfället sittande regeringens policy när det gäller utnämning av utredare och bolagschefer. Även på papperet seriösa myndigheter som Riksrevisionen och Skatteverket har varit i blåsväder. Men det mesta passerar under radarn och får på sin höjd en notis i lokalpressen.
På den kommunala nivån är självklart korruption lika vanligt som på andra områden. Borås och Göteborg är exempel på kommuner där vänskapskorruption verkar vara vanligare än på annat håll. Åtminstone om man utgår från vad som upptäckts.
Men vad är egentligen orsaken till den kommunala korruptionen - verksamheten styrs ju av Kommunallagen, samtidigt som regeringen har en omfattande kontroll av hur kommunerna sköter sin verksamhet?
I grunden finns förmodligen en vilja hos kommunpolitiker och tjänstemän att göra ett bra jobb för skattebetalarna. Men alla brottas med verkligheten, som till exempel kan handla om att pengarna inte räcker till eller att ett problem måste lösas snabbt.
I en liten kommun finns kanske bara en enda leverantör på ett visst område, och det tar för lång tid att dra igång en svår och kostsam upphandling. Alltså gör man som vanligt, kontaktar samma grävfirma som förra gången och delar upp entreprenaden för att komma under de gränser som LOU och LOV sätter upp.
Resultatet blir att jobbet blir gjort men till ett onödigt högt pris, samtidigt som en osund relation mellan beställare och leverantör cementeras. I små kommuner känner dessutom alla alla, och vem vill inte hjälpa släkt och vänner?
När det gäller rekrytering till kommunala jobb ser det likadant ut, och här spelar dessutom den lokala partipolitiken en stor roll. Tillsammans med vanans makt – så har vi alltid gjort och då måste det väl vara OK? Och så rullar det på.
En bidragande orsak till korruptionen är givetvis att personalen kan för lite om vad som gäller, vad som är tillåtet och förbjudet. Inom skola, vård och omsorg är tempot högt, personalomsättningen hög och det finns inte alltid tid att utbilda nyanställda. Att SKL och andra producerar snygga broschyrer hjälper inte om broschyrerna ligger kvar i arkivet.
De stora kommunerna har dessutom en så gigantisk och komplicerad organisation att vissa frågor alltid hamnar mellan stolarna, vilket skapar möjligheter för den som vill utnyttja systemet.
Den lösning som de flesta kommuner satsar på är omfattande och fördjupad kontroll. På många håll är man dock så underbemannade att det blir som vanligt – den som beställt en tjänst och har mandat att göra det attesterar, varefter ekonomiavdelningen betalar.
Sedan hamnar fakturan i arkivet, ända tills Janne Josefsson och hans kamrater börjar gräva. Då har mönstret redan etablerats vilket kostat kommunen miljoner i onödan.
Kommunrevisorerna ifrågasätter allt för sällan den beslutsprocess som ligger bakom en upphandling eller rekrytering. I stället ligger fokus på att transaktionerna bokförs på rätt sätt och att rätt person attesterat. Det är ingen slump att FAR vill att alla revisorer, både på det offentliga och privata området, alltid friskriver sig från ansvar och enbart uttalar sig om siffrorna – inte om det som ligger bakom.
Rutiner, kontroller och revision fungerar inte, kostar stora pengar och kan alltid kringgås av den som verkligen vill. Det visar många av de senaste årens kommunala ”affärer”. Som den korruptionskritiska Inga-Britt Ahlenius formulerade det i ett av våra samtal; ”Sveriges kommuner står för majoriteten av de offentliga upphandlingarna men drivs som ideella föreningar”.
Först och främst gäller det att få upp frågan på bordet. Många kommunala tjänsteman och politiker vet med sig att de befinner sig i gråzonen, och kan förväntas agera aktivt för att anti-korruption ska hamna långt ner på ”att göra”-listan. Men förhoppningsvis kan möjligheten till besparingar och att man slipper hamna i media få de som har rent mjöl i påsen att kräva att anti-korruptionsprojekt genomförs med hänvisning till kommunens bästa.
Ingen kommun har hundraprocentigt perfekta kontroll-, attest- och revisionsrutiner. Idag finns kraftfulla verktyg som snabbt avslöjar var svagheterna finns och vad som behöver göras för att täppa till de luckor som finns.
Men absolut viktigast är att förändra hela organisationens sätt att tänka, och det gäller att starta uppifrån. Utbildningen anpassas självklart till organisationens struktur och kultur.
Kunskap om regler och lagar är grunden, men fokus ska ligga på att skapa nya tankemodeller samt att etablera en negativ attityd till korruption, mutor, bestickning och rena bedrägerier.
En positiv och tillåtande attityd till visselblåsare är en grundbult för en kommun som har till mål att eliminera korruptionen.
/faktaruta/
Vad är korruption?
Korruption definieras vanligtvis enligt Transparency International Sveriges (TI Sveriges) översättning av TI:s definition som lyder "Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning". Man kan faktiskt bli dömd för korruption, även om man inte erhållit någon vinning. Det räcker med att erbjuda eller kräva något.
En bättre engelsk definition är:
Corruption is an improbity or decay in the decision-making process in which a decision-maker consents or demands to deviate from the criterion, which should rule his decision making, in exchange for a reward, the promise or expectation of it.
Det finns en beslutsprocess bakom varje fall av korruption och den processen går med relativt enkla medel att påverka till det bättre.
Peter Stiernstedt

SKRIBENTEN

Peter Stiernstedt är internationell forskare i kriminologi med inriktning på anti-korruption.
Gå till toppen