Åsikter

Läsartext: Flyktingarna måste få en chans att försörja sig

Det är inte humant att ta emot flyktingar och sedan, efter flera år – och flera överklagande - sända hem ungdomar eller vuxna, skriver Øystein Aase. Bilden kommer från flyktingförvaret i Åstorp.Bild: Aline Lessner
I Almedalen förra veckan kom ett förslag eller krav från ensamkommande flyktingar 2015-2016 om att alla som kom till Sverige dessa år borde få amnesti. Det låter fel, även om de som kom då säkert har stora svårigheter, när jag tänker på alla de som har varit i Sverige längre. Jag har själv kännedom om några sådana fall.
Ska ensamkommande flyktingar få amnesti måste det ju först och främst vara de som har vistats i Sverige längre än 1-2 år, som har gått i skola här, fått svenska vänner, lärt sig språket, anpassat sig och känner sig hemma i Sverige.
På Migrationsverkets förvar i Åstorp, till exempel, finns några sådana flyktingar. De har fyllt 18 år. De vill gärna arbeta och försörja sig själva men har nekats det.
Sverige vill gärna framstå som öppet och bemötande. Det räcker inte med ett öppet hjärta, eller öppna hjärtan om hjärtat är för litet och inte klarar av ansträngningen. Migrationspolitiken måste vara sträng och rättvis. Det får inte komma in fler än vad hjärtat klarar av. Det är inte humant att ta emot flyktingar och sedan, efter flera år – och flera överklagande - sända hem ungdomar eller vuxna.
Det är heller inte humant att låta asylsökande gå sysslolösa. Det måste ställas krav på till exempel språk och arbete för friska människor. Det har att göra med personlig värdighet och självkänsla. Men då kan Migrationsverket inte heller neka ett tillfälligt arbetstillstånd.

Øystein Aase

Malmö
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen