Svedala

Klågerup växer – nu bjuds ortsborna in för att tycka till

Klågerup växer. Nu bjuds ortsborna in att tycka till om hur orten bör utvecklas.

– Byggloven dröser in och vi behöver ta ett samlat grepp om hur orten med mötesplatser och stråk ska utvecklas, säger Karin Gullberg som är Svedalas stadsarkitekt.
Runt 2 000 personer bor i Klågerup. Inom 30 år kan det vara ytterligare 1500 personer, enligt förslaget i översiktsplanen. Det är en ökning med 75 procent. Redan inom de närmaste åren lär Klågerup få ett par hundra nya invånare då ett hundratal nya bostäder är på gång.
– Klågerup kommer att växa de närmaste åren, det byggs för fullt på Tejarpsområdet bakom gamla stationshuset. Byggloven ramlar in och några planerade etagelägenheter sålde slut direkt, säger Karin Gullberg.
Än så länge är det glest mellan husen i Tejarpsområdet som ligger i norra utkanten av Klågerup med sädesfälten alldeles intill. En del hus är inflyttade medan andra är under uppbyggnad. Några av de nya Klågerupsborna är Louise och Niklas Lindgren.
Louise och Niklas Lindgren flyttade till Klågerup för några månader sedan och bygger trädäck på semestern. "Klågerup ligger bra geografiskt och har bra skola" säger de.Bild: Maria Sehlin
– Vi flyttade hit för barnens skull, här finns en bra skola. Det är lugnt och stilla, men det är en omställning att inte ha butiker runt knuten, säger Louise Lindgren.
– Klågerup ligger bra till geografiskt, vi arbetar i Malmö respektive Lund. Och husen är prisvärda här, man får ganska mycket för pengarna, säger Niklas Lindgren.
De hoppas att de snart får fler nya grannar genom att de tomma tomterna intill bebyggs. Och det är på gång. Till de 41 tomterna i norra delen av Tejarpsområdet har det nu kommit in ytterligare 19 nya bygglovsansökningar, 17 av dem är redan beviljade.
På nästa delområde, i mitten av Tejarpsområdet, har det kommit in bygglovsansökan för 24 nya hus i ett samlat bygglov från en privat exploatör. Här ska det bli bostadsrättsföreningen "Kvadrat" i form av radhus med högt i tak på 86 till 104 kvadratmeter, dessa sålde slut på 24 timmar. Även i den södra delen av Tejarpsområdet, närmast Malmövägen, är fler hus på gång. Där har exploatören just lämnat in bygglovsansökan för hela området och vill bygga 50 parhus i ett plan som bostadsrätterna "Klätterhusen". Där finns även plats för sex friliggande villor. Sammanlagt ser det alltså ut att bli drygt 120 nya bostäder på Tejarpsområdet.
Nu trillar bygglovsansökningarna in för Tejarpsområdet i Klågerup.
Bostäderna i bostadsrättsföreningen Kvadrat på Tejarpsområdet sålde slut på 24 timmar.Bild: Wallgren Arkitekter
På sikt kommer Klågerup även att växa söderut. I översiktsplanen är markerat ett nytt bostadsområde utanför Tofsmesgränd och Lappsparvsgränd, där finns dock ännu ingen detaljplan.
För att få bra helhetslösningar för Klågerup bjuder Svedala kommun nu in ortsborna till ett dialogmöte med workshop den 29 augusti. Projektet går under arbetsnamnet "Klågerupsinitiativet" och är början till en dialog med boende, näringsidkare och föreningar i Klågerup.
– Vi har fått ett politiskt uppdrag att ta ett helhetsgrepp över Klågerups utveckling. Vi vill höra av de som lever, verkar och bor på orten vad som är viktigt och vad de vill, så att vi jobbar mot samma målbild, säger Karin Gullberg.
Hon efterlyser bland annat idéer om den fysiska miljön och pratar om gång- och cykelstråk, ortens entréer, efterfrågad service och nyttjande av lokaler. En förändring är redan beslutad och det är att den gamla sporthallen nära gamla stationen ska rivas och ersättas med en ny byggnad med omklädningsrum.
Svedalas stadsarkitekt Karin Gullberg vill höra vad Klågerupsborna önskar för framtiden.Bild: Oscar Schau
I våras gjorde stadsarkitekten, tillsammans med arkivarie Anders Reisnert, en vandring genom orten med ett 30-tal intresserade Klågerupsbor och pratade om ortens historia och ventilerade framtidsfunderingar. Det blir ytterligare en vandring i höst. Gruppen som arbetar med Klågerupsinitiativet har även haft möte med näringslivet för att höra deras tankar.
– Klågerup är en himla härlig plats att bo på med fantastiskt landskap, goda kommunikationer, bra skola – vi vill hittar styrkorna och göra Klågerup till en ännu bättre by, säger hon.

Vad önskar du i Klågerup?

"Jag har bott i Klågerup sedan 1979 och redan då var idrottslokalerna dåliga, fotbollsklubbens omklädningsrum behöver verkligen bytas ut" säger Christer Olsson. "Sen tycker jag att man kan göra skolan till samlingsplats för allt som är viktigt för ungdomarna. Det gamla biblioteket har stått tomt i 14 år, det kunde man väl göra om till bostäder för nyanlända. Och cykelvägen till Bara och Malmö behöver underhållas bättre. Annars är Klågerup toppen, det är nära fantastiskt fin natur."Bild: Maria Sehlin
"Jag hade önskat en trygg övergång över Malmövägen, nu är orten delad i två sidor" säger Louise Lindgren. "Det behövs en ny lokal till fotbollsklubben" säger Niklas Lindgren.
Föräldralediga Elleonore Rosqvist flyttade tillbaka till barndomsorten Klågerup för tre år sedan. "Det hade varit trevligt med en bättre gångväg nere vid ängen, där är fint men det är ofta för blött för att gå där. Jag saknar en bra festlokal att hyra för rimliga pengar. Min man önskade ett utegym men det är tydligen redan på gång" säger hon.Bild: Maria Sehlin
Gå till toppen