Lund

Döende patient nekades smärtlindring

En döende man med ALS nekades smärtstillande medicin – trots svår smärta. Enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har Sus i Lund brustit i behandlingen.

En anhörig till en avliden patient anmälde i början av året bristande smärtlindring i livets slutskede, på en avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Enligt anmälan var mannen tydligt påverkad av nervsjukdomen ALS och fördes i mars förra året till sjukhus med svåra buksmärtor.
På sjukhuset konstaterades att mannen behövde genomgå en operation för att överleva, men med risk för att han inte skulle vakna igen. Patienten avstod operation och bedömdes enbart ha några dygn kvar att leva. Samtidigt sattes mannens smärtstillande läkemedel ut.
Enligt uppgifter i anmälan ska mannen efter något dygn fått mycket svåra smärtor och ångest. Han ska samtidigt ha nekats smärtlindring då det i hans tillstånd kunde betraktas som aktiv dödshjälp.
Inte förrän kvällen därpå ska mannen fått injektioner, några timmar senare avled han.
Av Ivos utredning framkommer att det i journalen saknades en bedömning om vilken smärtlindring patienten behövde.
Ivo konstaterar att patientens ordinarie medicinering skulle ordinerats kontinuerligt i samband med att mannen lades in.
De bedömer även att den avlidne inte fått en vård som tillgodosett hans behov trygghet, kontinuitet och säkerhet.
Gå till toppen