Lund

Brister i Uggleskolans brandsäkerhet

Risk för blockerade utrymningsvägar och otäta brandceller är några av bristerna i brandsäkerheten på Uggleskolan i Södra Sandby. Räddningstjänsten Syd kräver att bristerna är åtgärdade senast i mitten av augusti.

Uggleskolan i Södra Sandby.Bild: Ingemar D Kristiansen
Det var i våras när Räddningstjänsten Syd genomförde stickprovskontroller på Uggleskolan i Södra Sandby som brister i säkerheten upptäcktes.
Ovanför samtliga fönster sitter mörkläggningsgardiner monterade, som när de är nedhissade riskerar att blockera utrymningsvägarna i det fall en brand uppstår.
Ett annat problem är att de dörrar som utgör brandcellsgränser saknar fallkolvar. Kolvarna håller dörrarna stängda och ska på så vis förhindra spridning av eld och rök.
En tredje säkerhetsbrist är att det i musiksalen saknas ett blixtljus kopplat till brandlarmet. I en sal med hög ljudvolym finns det en risk att det vanliga larmet inte uppfattas.
Inspektionen ledde till att Räddningstjänsten Syd utfärdade ett föreläggande där skolan måste vidta åtgärder senast den 15 augusti.
– Vi har svarat Räddningstjänsten och vi ska åtgärda bristerna under sommaren tillsammans med vår hyresvärd Lundafastigheter. Brandskyddstillsyn är jättebra, den hjälper oss att ha en sakkunnig som ser över vilka brister som finns, säger Per Wickström, rektor på Uggleskolan.
Hur länge säkerhetsbristerna på skolan har funnits är oklart. Enligt Gustaf J Tonnvik, brandinspektör på Räddningstjänsten Syd, genomförs inspektioner med intervaller på två till fyra år. Och då görs bara stickprover, inte en heltäckande inspektion.
Ser Räddningstjänsten allvarligt på bristerna?
– De ska åtgärda dem. Det här är ett samarbete. Vi utfärdar föreläggandet för att kunna följa upp och säkerställa att det blir av, säger Gustaf J Tonnvik.
Rektorn är ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete på skolan.
– Vi gör regelbundna utrymningsövningar, minst en gång per termin och personalen har återkommande utbildningar i hur man förebygger bränder och hur man använder släck- och skyddsutrustningen, säger Per Wickström.
Gå till toppen