Aktuella frågor

Debattinlägg: Syftet med välfärden är välfärd, inte vinst för enskilda företag

Svar till Dan Olofsson, Aktuella Frågor 15/7:

Text. Samma dag (16/7) som vi läser om den omöjliga arbetssituationen för en barnmorska på Södersjukhuset i Stockholm står en debattartikel av IT-entreprenören Dan Olofsson om vinster i välfärden i Sydsvenskan.
Barnmorskan tog hand om tre förlossningar och hann därför inte gå på toaletten. Ett foto på hennes vita byxor, fläckade av mensblod, har spritts på nätet som en bild av krisen i svensk förlossningsvård.
Hur vi ska lösa denna och de andra kriserna i välfärden är inget Dan Olofsson skriver om.
I stället framhåller han att vinst är fint. Och han erkänner, utan att tycka det är märkligt, att många entreprenörer satsar väldigt lite eller till och med inget eget kapital i dessa företag:
”Ilmar Reepalu har för välfärdsbranschen valt att utgå från operativt kapital eller eget kapital som primära nyckeltal när han jämför avkastning. Nästan ingen som driver tjänsteföretag nyttjar dessa tal av det enkla skälet att tjänsteföretag har ett mycket litet sådant kapital.” [...] ”Det är 7 procent på ett operativt kapital och detta operativa kapital är noll för många företag. Vi vet ju alla att 7 gånger 0 blir 0, det vill säga i praktiken ett vinstförbud.”
Att kräva vinst utan ha satsat en krona! Vilket omåttligt anspråk!
Att dessa företag kommer att försvinna om Reepalus förslag går igenom är bara bra. Varför ska vi satsa skattepengar på dem i stället för att låta pengarna gå direkt till verksamheten? Det är ju inte vinsten som bevisar att en skola eller en vårdcentral lyckats med sitt uppdrag! Den enskildes egennytta är inte samma som hela samhällets nytta. En skola som ger höga betyg får nöjda elever, men det är en nackdel för samhället om de höga betygen inte motsvarar kunskapsnivån. Det är märkligt när företagare, som brukar argumentera för att skatterna är för höga, begär att deras företag helt ska finansieras med dessa skattepengar.
Den skattefinansierade välfärden skiljer sig från företagsverksamhet genom att den inte får sina intäkter från marknaden. Därför har den liten eller ingen möjlighet att påverka sina intäkter. Dessa, liksom avdrag och avgifter, bestäms av politiska myndigheter och verksamheten måste begränsas enligt de intäktsgränser som politikerna sätter. Det som kallas vinst tas från de anslag och avgifter som beslutats politiskt. Med administrativt fastställda intäkter blir lönsamhet ett meningslöst begrepp. Den kan ju bara förändras genom politiska beslut.
Detta är ett talande argument för att välfärden inte ska drivas av vinstsyftande företag.
Syftet med välfärden är en fungerande välfärd, inte att ett fåtal personer ska kunna berika sig på pengar från staten.
Kerstin Eldh
Gunilla Ryd
Gemensam Välfärd, Malmö
Läs mer:"Vinst är något fint för det är ett kvitto på att man lyckats kombinera nöjda kunder med ett överskott så verksamheten kan utvecklas."
Läs alla artiklar om: Vinster i välfärden
Gå till toppen