Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Vi vill ha besked och vi vill ha ett löfte att så länge det byggs vindkraft skall vetot finnas kvar.”

Genom att ta bort möjligheten till veto vid större utbyggnader av vindkraftverk förlorar kommunerna möjligheten att tillmötesgå de opinioner som säger nej till vindkraftetablering i sin hembygd. Det skriver Bengt Hallén och Einar Fjellman från den ideella föreningen Färingtofta Norra.

Färingtofta, Häringstorp, Isakstorp, Skuddarp, Örahultet är byar i det stora skogsområde som ligger i Klippans, Perstorps, Höörs och Hässleholms kommuner.
Det är glesbefolkat och tyst, fortfarande till stor del opåverkat av ljud från mänsklig verksamhet. Vi som bor där har valt en boendemiljö med närhet till natur, tystnad, ostördhet och frihet från intrång. Det finns – än så länge – många sådana områden i Sverige.
År 2009 hotades vi av planer på att bygga sammanlagt 88 vindmöllor runt byarna. I spetsen stod energijätten Eon som i en första etapp ville bygga 23 möllor.
I sin miljökonsekvensbeskrivning skrev Eon med osminkad uppriktighet: ”Områdets karaktär av så kallat tyst område kommer lokalt att försvinna [...] De sammantagna effekterna om samtliga planerade anläggningar skulle genomföras kommer att innebära att gränsvärden för ljud och skugga inte kan uppfyllas, det kommer att innebära en väsentlig förändring av områdets helhetskaraktär ”.
Ett år senare räddades vi av Klippans kommun som förklarade att de inte tänkte godkänna elbolagets planer.
Ingen näringsverksamhet i modern tid har i vårt land åtnjutit ett större statligt stöd än utbyggnaden av vindkraft. Årliga miljardsubventioner under årtionden och den samlade tyngden av statligt myndighetsstöd från alla håll har drivit fram en expansion av en enskild industri utan motstycke.
Den enda kraft som förmått hålla tillbaka de värsta överdrifterna i utbyggnaden har varit kravet på kommunal tillstyrkan av större vindkraftparker, det så kallade kommunala vetot. Detta infaller vid fler än sex vindkraftverk.
Nu ska vetot tas bort. Kommunerna ska mista den enda möjlighet de har att tillmötesgå de opinioner som säger nej till vindkraft-etablering i sin hembygd.
I ett pressmeddelande den 19 juni från Energimyndigheten meddelas att ”etablering av vindkraft underlättas och blir mer rättssäker om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort. Det anser Energimyndigheten och Naturvårdsverket som har haft regeringens uppdrag att se över hur tillståndsprocessen för vindkraft fungerar”. Regeringen är i det här fallet miljö- och energidepartementet, styrt av Miljöpartiet. Bakom dem står vindkraftindustrin vars branschorganisationer tagit som sin huvuduppgift att kräva ökade subventioner och jämra sig över alla förmenta hinder mot etablering av vindkraft.
Den 11 maj beslutade regeringen att subventionerna i elcertifikatsystemet skall förlängas till 2045 och möjliggöra produktion av ytterligare 18 terrawattimmar förnybar el – läs vindkraft – till 2030. Man kan förledas tro att kravet att avlägsna det kommunala vetot framförs mot denna bakgrund, men det argumentet håller inte. Vi misstänker dolda avsikter som regeringen i dagsläget inte vill yppa.
Samma myndighet som föreslår avskaffande av det kommunala vetot tillhandahåller också statistik över vindkraftbranschens anläggningar för elproduktion, både de som tagits i drift, är under planering eller fått tillstånd till byggnation men ännu inte tagits i drift.
Den som ger sig tid att läsa denna kartläggning av branschen gör en smått häpnadsväckande upptäckt. Den 1 januari i år fanns 156 anläggningar med tillstånd till byggnation på land. Den sammanlagda beräknade årsproduktionen för dessa anläggningar anges till 35,3 terrawattimmar, alltså ungefär dubbelt så mycket som det förlängda elcertifikatsystemet ska möjliggöra och nästan tre gånger så mycket som vindkraften producerade 2016.
Varför då bråka om kommunalt veto, det är ju bara att sätta igång? Det kommunala vetot kan inte vara ett hinder för planerad vindkraftutbyggnad de närmaste årtiondena, vad än branschen, myndigheter och regering påstår. Det finns uppenbarligen andra motiv för att avskaffa det. Vindkraft har alltsedan de avgörande besluten om utbyggnad fattades 2009 varit ett fält för politisk otydlighet vad gäller argument för utbyggnaden och hur långt den egentligen ska tillåtas gå.
Oklarheterna måste skingras. Vi vill ha besked och vi vill ha ett löfte att så länge det byggs vindkraft skall vetot finnas kvar.
Bengt Hallén och Einar Fjellman, den ideella föreningen Färingtofta Norra.
Gå till toppen