Malmö

Fruntimmersveckan: Sarah Bernhardt satte kassarekord i Malmö

Sara lades till fruntimmersveckan år 1698. Namnet hämtades ur Gamla testamentet, efter hustrun till Abraham.
Idag är Sara ett av de vanligaste kvinnonamnen i Malmö. Förr var namnet desto ovanligare. Som den gången Sarah Bernhardt kom till Malmö.
Att 1880-talets mest omskrivna kvinna, sångerska och skådespelerska kom till lilla Malmö var inget mindre än en sensation, en sommar för 132 år sedan.
Den franska stjärnan anlände med dagens andra ångbåt från Köpenhamn, klockan tio på förmiddagen den 6 juni 1883. ”In i sista stunden fruktar man ett återbud; men här voro, som sagdt, alla farhågor dess bättre oberättigade”, rapporterade Sydsvenska Dagbladet.
En mottagningskommitté fanns på plats och en stor samling nyfikna hade samlats på Skeppsbron för att få en glimt av den berömda skådespelerskan med följe. Under hurrarop steg Sarah Bernhardt i vagnen som förde henne till Kramer hotell där en överdådig frukost väntade. Artisten lät sig väl smaka av både Faxes taffelbrännvin och hotellets äkta champagne.
Klockan elva bar det iväg igen. Den nyfikna skaran hade nu vuxit ute på Stortorget. Nya hurrarop ljöd när kortegen gled genom folkskaran fram till Malmö teater (H&M-huset idag) på Gustav Adolfs torg. Längs Södergatan var skyltfönstren pyntade med porträtt av stjärnan.
Den 6 juni 1883 anlände den världsberömda sångerskan och skådespelerskan Sarah Bernhardt till Malmö för att framföra föreställningen ”Fédora”.Bild: Paul Nader
På Malmö teater väntade en uppklädd och förväntansfull publik som till största del bestod av kvinnor – vilket delvis kan förklaras med att föreställningen var en matiné, männen var på jobbet. Biljetterna hade försålts av stadstjänaren Nils Pettersson på Mårtensgatan 12 och priserna var skyhöga. En plats på parkett och första raden kostade svindlande tio kronor, andra raden fem kronor och tredje tre kronor.
Klockan kvart i tolv gick ridån upp för Sarah Bernhardt och föreställningen ”Fédora”, ett drama i fyra akter specialskrivet för henne av dramatikern Victorien Sardou. Sångerna framfördes på franska, men publiken hade sedan några dagar kunnat köpa texten i någon av stadens boklådor, hos Falkmans, Hedbergs eller i Cronholmska bokhandeln.
”Madame Bernhardt mottogs vid sitt inträde på scenen med en intensiv dånande applåd och derefter följdes spelet med en andlös, oafbruten stegrad spänning. Entusiastiskt jubel helsade den stora konstnärinnan; efter hvarje akt ökades inropningarnes antal, applådernas styrka och buketternas mängd. Sådana bifallsyttringar, som under föreställningen i dag hafva säkerligen aldrig förekommit på vår teater, och heller aldrig sådana prestationer.”
Så skrev Sydsvenska Dagbladet redan i kvällsupplagan samma dag.
En mer återhållen recension följde dagen efter, där verket i sig sågades, det är ”dramatiskt sedt, ingalunda något utmärkt eller bestående verk”. Desto större vikt lades vid stjärnans utseende:
”Den der mycket omtalade magerheten visade sig vara endast en myth, en skämtets öfverdrift; verkligheten företedde en väl proportionerad figur, elegant, spänstig, elastisk, och krönt af ett hufvud, vida vackrare än de i boklådefönstren uthänga porträtten skulle gifva anledning att tro. […] Hvad som dock förnämligast förläner detta anlete dess tjusningskraft är de stora, af täta ögonbryn beskuggade, mörkblå ögonen, i hvilken en eldig själ afspeglar sig.”
”Hon gör underverk af finhet, af slagfärdig snabbhet i konversationen, så att publiken stundom håller på att tappa andan, men aldrig skådespelerskan själv”.
Det var nästan för mycket av det goda, och inte minst:
”Denna röst! […] Den rör sig med otrolig lätthet hela skalan igenom från violoncellen till flöjten.”
Och så slutklämmen: ”Vi har nu lärt känna den utmärkta konstnärinnaa, sett prof på hennes oförlikneligt stora konst och veta hvad det innebär att vara Sarah Bernhardt.”
Sarah Bernhardt (1844-1923).
Föreställningen varade i två och en halv timme. Efter åtskilliga inrop återvände Sarah Bernhardt med sällskap till hamnen. Under nya hurrarop lade ångaren Hven ut från kaj. På kvällen gav stjärnan samma föreställning i Köpenhamn.
Hennes besök hade som framgår av alla citat gjort stort avtryck. Så också i teaterns kassabok som visar sin största recett (inkomst) någonsin: 3 100 kronor och 27 öre.
Gå till toppen