Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Svårt att stoppa barnäktenskap

Varje år gifts unga och barn bort mot sin vilja, trots att det är förbjudet. De övertalas och luras ibland att åka med utomlands. Inte sällan sker det på sommarloven. Allt fler ber om hjälp med att förhindra äktenskapen.

Orossamtalen som rör barn- och tvångsäktenskap ökar för varje år. ArkivbildBild: Fredrik Sandberg/TT
Sedan stödlinjen för hedersförtryck öppnade för över tre år sedan har det kommit in samtal om 64 barn och unga som blivit bortgifta. Orossamtalen har ökat från starten och hittills i år har minst 60 samtal rört barn- och tvångsäktenskap.
– Antalet som har hört av sig har ökat avsevärt. Vissa har man hunnit rädda, medan andra redan tyvärr har förts bort. Det är samtal från bland andra lärare och socialsekreterare som känner oro, vittnar om planerade eller redan genomförda bröllop, säger Juno Blom, som leder det nationella arbetet mot hedersförtryck.
Många utsatta manipuleras och vilseleds för att tilliten till föräldrarna är stor, berättar en lärare som hjälpt fyra flickor för TT.
– De blir övertalade eller luras med. I vissa fall visar föräldrarna en hemresebiljett för att flickorna ska tro att de kommer tillbaka.
Läraren är aktiv inom organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, men vill vara anonym på grund av hotbilden. I dagarna har hon varit i kontakt med en flicka som förts bort från Sverige i sommar.
– Hon trodde inte det skulle hända, att de skulle göra så mot henne. Vi skriver nästan varje dag, via en lånad telefon som hon har hittat. Det är jättejobbigt att inte ha möjlighet att få hem flickorna. Min erfarenhet är dock att det går, men oftast sker det via ideella krafter eftersom svenska myndigheter är begränsade och har svårt att agera utomlands.
I exakt vilka länder det är vanligast att bröllopen sker förs det ingen statistik över. Uppskattningsvis är det oftast länder i Mellanöstern, men det kan även förekomma i Europa där familjerna har släktingar, enligt GAPF.
För tre år sedan infördes lagen om äktenskapstvång, som hittills lett till en fällande dom. Efter det har två regeringsutredningar tillsatts för att ta fram ett bättre underlag för att personer inte ska tvingas till ett äktenskap.
– Även om det har hänt mycket och vi blivit mer medvetna så har vi mycket kvar att göra. Det är fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner, vilket gör att vissa får mer hjälp än andra. Så länge det är så har vi långt kvar till vårt mål, säger Blom, som har sin tjänst vid länsstyrelsen i Östergötland.
Många skolor har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med hedersrelaterade frågor, där barnäktenskap ingår. Trots det vittnar många lärare som ringer till stödlinjen att kunskapen är för liten på skolorna.
– Många vet inte vad man ska göra, vilka åtgärder som krävs, framför allt för att man aldrig varit med om det tidigare. Det är oerhört viktigt med samverkan och att skolor och myndigheter får rätt medel för att åtgärder vidtas i tid.
På Skolverket är man medveten om problematiken med barn- och tvångsäktenskap.
– Vi vet mer om hedersproblematik i dag och måste hållas oss à jour med forskningen. Vi håller på att revidera utbildningsmaterialet som går ut till skolor. Det som används i dag är bra, men behöver uppdateras, säger undervisningsrådet Teresa Fernandez Long.
Läraren som TT pratat med anser att det vilar ett stort ansvar på skolpersonal, där barnen finns varje dag, och tycker att fler måste skärpa sig.
– Man behöver bli mer öppen för signalerna, vara envis och visa att man finns där för barnen. Men det finns tyvärr en feghet bland många just för att det inte finns tillräckligt med insikt i problemet. Det handlar om personers liv och framtid, så vi måste bli bättre.
Fakta

Barn- och tvångsäktenskap

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 1 juli 2014.

Två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Att tvinga någon till äktenskap var redan straffbart, rubricerat som olaga tvång.

Genom den nya lagen blev fler handlingar straffbara.

Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år.

Den som lurar någon att resa utomlands för att giftas bort under tvång kan dömas till fängelse i två år.

I mars 2017 tillsatte regeringen en utredning om skärpt straff för hedersbrott. Utredaren har även i uppdrag att ta fram ett förslag om barnäktenskap som ingåtts utomlands då makarna inte haft anknytning till Sverige.

Utredaren ska också ta ställning till om lagstiftningen om tvångsäktenskap ska skärpas ännu en gång.

Regeringen har också tillsatt en utredning för att ta fram om spärrande av pass och rättsliga krav mot släktingar om återförande kan vara medel mot barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Källor: Regeringen, riksdagen.

Fakta

Samtal till stödtelefonen

Sedan stödlinjen startade 2014 fram till slutet av juni 2017 rör det sig om 1717 utsatta personer som yrkesverksamma personer har ringt in om. Samtalen har ökat år för år, från 255 utsatta 2014 till 619 år 2016. Hittills i år handlar det om 400 utsatta.

Av de utsatta personerna är 86 procent flickor/kvinnor och 14 procent pojkar/män. 54 procent av de utsatta är under 18 år och 22 procent under 15 år. Över 50 procent av de drabbade har utsatts av sina föräldrar.

Samtalen har rört fler än 300 personer där det funnits oro för, planer på eller redan genomförts barn- och tvångsäktenskap.

De som ringer in är bland andra personer inom socialtjänsten, skolor, polis och sjukvården.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Gå till toppen