Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Heybet Demirs advokat kritisk till bedömningar om uppehållstillstånd: ”Osäkert rättsläge”

Malmökocken Heybet Damir utvisades därför att hans arbetsgivare gjorde fel. Men kanske hade han bara otur – rättsläget är oklart och människor med liknande fall riskerar att bedömas helt olika, säger hans advokat.

Kocken Heybet Demir, som i tio år har arbetat på olika krogar i Malmö, lämnade nyligen Sverige efter att ha fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet stod klart efter att Migrationsöverdomstolen som högsta juridiska instans valde att inte ompröva hans fall.
Läs också Efter tio års arbete på Malmökrogar: Nu utvisas Heybet Demir permanent
Eva Bazo, som var Heybet Damirs advokat i förvaltningsrätten, är besviken över att fallet inte togs upp eftersom hon ser att det behövs fler prejudicerande beslut.
– Rättsläget är osäkert. Det behövs ett avgörande från Migrationsöverdomstolen, säger hon.
Så länge det saknas prejudicerande beslut blir det upp till migrationsdomstolarna att själva tolka lagen i fall som Heybet Damirs. Konsekvensen blir att fall som liknar varandra riskerar att bedömas på olika sätt beroende på var fallet tas upp, och vem som bedömer.
– Man kan inte jämföra liknande fall eftersom man gör olika individuella bedömningar och tolkar lagen på olika sätt, säger Eva Bazo.
Enligt henne dömer vissa domstolar strikt, där minsta avvikelse ger avslag, medan andra gör en mer sammantagen och mindre strikt bedömning.
– Vi vet inte hur stora avvikelserna får vara för att bli beviljad uppehållstillstånd eller inte.
Är de som bedöms lika inför lagen?
– Det finns utrymme att tolka den här lagen på olika sätt. Frågan om vem som gör fel eller rätt finns inte svar på. Det saknas ett avgörande eftersom överdomstolen inte gjort en bedömning.
Pär Hemmingsson, som var ordförande när Heybet Damirs fall bedömdes i Migrationsöverdomstolen, bekräftar att de särskilt bevakar frågor som rör just anställningsvillkor när det gäller ansökningar om uppehållstillstånd.
– Sådana frågor bedömer vi själva att vi ska titta lite efter extra efter. Det finns två rättsfall från 2015, men fortfarande gör vi bedömningen att sådan frågor kan vara prejudikatintressanta.
Saknas tillräcklig praxis?
– Det är klart att antingen saknas det, eller så har vi gjort bedömningen att det kan finnas behov av mer praxis. Det är grunden till att vi tittar extra på det.
Varför Migrationsöverdomstolen valde att inte titta närmre på just Haybet Damirs fall, trots att det innehåller frågor som rör just anställningsvillkor, svarar Pär Hemmingsson såhär på:
– Vi bedömde inte att det var ett lämpligt prejudikatmål, det kan i sin tur ha olika förklaringar. Även om ett mål i sig innehåller intressanta frågor och det finns ett intresse att leda rättstillämpningen, kan det vara annat som gör det olämpligt som prejudikatmål.
Gå till toppen