Aktuella frågor

Debattinlägg: "Nu behövs en genomgripande översyn av vilka risker privatiseringshysterin medfört."

Att be ett privat företag och icke-säkerhetskontrollerade personer i ett annat land att sköta säkerhetsklassade uppgifter är en synnerligen usel idé. Det skriver Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bör avgå, skriver Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö.Bild: Erik Simander/TT
Det smutsiga politiska spel som nupågårmed de borgerliga partierna som drivande krafter är en fars som döljer ett grundläggande faktum: den privatiseringshysteri och outsourcing av samhällsviktiga funktioner som rått i Sverige de senaste decennierna borde ha nåtts vägs ände.
Det är en skandal att vare sig regeringen eller den borgerliga oppositionen vill erkänna det och än mindre agera för att stoppa och förändra det.
Självklart är regeringens agerande när det gäller Transportstyrelsens handhavande av känsliga uppgifterallvarligt och förtjänar kritik, hemlig information ska inte kunna läcka och regeringen har ett ansvar att hålla sig informerad och vidta åtgärder.
För Vänsterpartiet är det också självklart att en haverikommission bör gå till botten med vad som hänt, vi kräver att ansvarig minister Anna Johansson (S) avgår och har KU-anmält den tidigare alliansregeringen som outsourcade den aktuella verksamheten. Vi vill gå till botten med hela affären och då måste också alliansen granskas.
Förutom att regeringen agerat på ett oansvarigt sätt blixtbelyser denna skandalett annat fenomen – hur privatiseringar och marknadslösningar skadar Sverige. Viljan att genom styr- och ledningssystemet New Public Managment införa mekanismer från det privata näringslivet och låta ett marknadsliberalt synsätt få kontroll också över offentlig verksamhet i syfte att privatisera och maximera vinster, leder till katastrofala följder. Det som präglat offentlig verksamhet tidigare, att sätta det allmännas bästa i fokus, trängs undan av marknads- och konkurrenstänkande.
De allianspartier som på onsdagsmorgonen kallade till presskonferens och deklarerade att de riktar misstroende mot tre ministrar är samma partier som drev igenom outsourcingen av de känsliga uppgifterna på Transportstyrelsen. Det var alliansregeringen som i en skrivelse 2011 slog fast att ”det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing.”
Också socialdemokratiska regeringar har varit drivande för att samhällsviktiga funktioner ska avregleras. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har förespråkat avregleringar utifrån resonemang som varit starkt inspirerade av New Public Managment.
Hur många fler skandaler ligger och tickar i kölvattnet av den stora privatiseringsvåg som svept in över Sverige de senaste decennierna? Finns det fler känsliga uppgifter som outsourcats i naiv tro på att upphandlingar, privatiseringar och marknadsanpassningar är lösningen på alla problem?
Nu behövs en genomgripande översyn av vilka risker privatiseringshysterin medfört. Men det är också hög tid att diskutera privatiseringarnas effekter på samhället och vad det gör med människors tilltro till samhällsviktig verksamhet. Låt mig ta några exempel:
* Elmarknaden avreglerades 1996. Effekten blev inte lägre elpriser och nätavgifterna har rusat i höjden. Dessutom är avgörande infrastruktur som elnäten på många platser privatiserad. Det måste inte vara så. I Malmö föreslår Vänsterpartiet att staden ska köpa tillbaka elnätet från Eon som gör storvinster på att höja elnätsavgifterna för Malmöborna.
* Järnvägen privatiserades 1996. Det har lett till ett järnvägsunderhåll som lämnar mycket i övrigt att önska. Förr kunde man lita på att tågen gick i tid. Det var innan konkurrensutsättning ledde till bantad personal och bristfälligt underhåll.
* Apotekenlades ut på marknaden 2009. Sedan dess har receptfria läkemedel blivit dyrare och tillgängligheten på medicin sämre. Det går däremot utmärkt att köpa smink och choklad.
* Sophämtningen är ett aktuellt exempel som visar att den ständiga upphandlingsjakten på lägsta pris leder till dumpade arbetsvillkor, mindre demokratiskt inflytande och i slutändan försämrad service. I Malmö har Vänsterpartiet lyft frågan om att plocka tillbaka sophämtningen från Reno Norden och möjligheten att den åter ska kunna ske i kommunal regi.
Skandalen kring Transportstyrelsen sätter fingret på hur kontroll flyttats från det gemensamma, från folket, till företag och privata fickor.
Vänsterpartiet vill öka medborgarnas inflytande över samhällsviktiga funktioner, samhällsnyttan ska styra verksamheten istället för kortsiktigt vinstmaximerande. Särskilt viktigt är attekonomiskanyckelsektorer i landet står under demokratisk kontroll och ägs av medborgarna: till exempel transportsystem, kommunikationer och övrig infrastruktur, den finansiella sektorn, bostadsproduktionen, energiförsörjningen och strategiska naturtillgångar.
Att be ett privat företag och icke-säkerhetskontrollerade personer i ett annat land att sköta säkerhetsklassade uppgifter är en synnerligen usel idé.
Marknaden drivs av vinster och inte utifrån människors behov. Vissa saker ska därför inte privatiseras, det är viktig lärdom av den skandal som briserat sedan det visat sig att Transportstyrelsen handhaft känsliga uppgifter på ett oansvarigt och möjligen förödande sätt.

Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic är riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: IT-skandalen på Transportstyrelsen
Gå till toppen