Lund

Lundastudenter vill få ut syriska akademiker på arbetsmarknaden

Identifiera dig inte som en flykting, utan som en kompetent person som har något att tillföra. Det var ett av svaren som Lundastudenterna Yazeed Al Atassi och Ismail Alebiary fick när de med sin magisteruppsats försökte hitta nyckeln till hur fler högutbildade syrier ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Under våren har Yazeed Al Atassi och Ismail Alebiary skrivit en magisteruppsats om utmaningar och möjligheter för syriska akademiker som vill få en fortsatt karriär i Sverige.Bild: Moa Dahlin
Redan innan Yazeed Al Atassi och Ismail Alebiary kommit till Sverige visste de vad de ville göra när de återförenats med sina familjer i Malmö – plugga på Lunds universitet.
– Jag hade kollat upp olika universitet och visste att Lund hade bra rykte, säger Ismail Alebiary.
Både han och Yazeed Al Atassi hade tidigare ingenjörsutbildning från Saudiarabien respektive Qatar, men båda hoppades att en masterutbildning i Sverige också kunde ge dem bra förutsättningar för en fortsatt karriär i det nya hemlandet. Valet föll på en ettårig masterutbildning i ”management” vid Ekonomihögskolan.
– Det kändes nästan lite som hemma i Qatar, i klassen fanns människor från hela världen, säger Ismail Alebiary.
Tankarna på hur de själva skulle kunna få ett jobb, i kombination med ett stort intresse för integrations- och arbetsmarknadsfrågor gjorde att de båda kursarna fann varandra när det var dags för uppsatsskrivande.
– Vi diskuterade vad vi egentligen skulle skriva om och kom in på alla de högutbildade syrier som kommit till Sverige de senaste åren. Trots att många är högutbildade och har arbetslivserfarenhet är det svårt för många att få jobb, säger Yazeed Al Atassi.
Killarna startade en Facebook-grupp för högutbildade syrier i Sverige som snart hade 700 medlemmar. Härifrån kunde de sedan börja samla information.
– Vi fick in 120 enkätsvar och gjorde också fem djupodlande intervjuer med syrier som lyckats få kvalificerade yrken i Sverige, säger Yazedd Al Atassi.
Den största utmaningen för de arbetssökande syrierna visade sig vara arbetsgivares osäkerhet och omedvetenhet om deras faktiska kompetens. Diskriminering var däremot ingenting som personerna i studien alls känt sig drabbade av.
– Vad gällde språk så tyckte de som fått en anställning att det var viktigt att kunna svenska, men det var inte något som de såg som avgörande, säger Ismail Alebiary.
Praktikplatser och personlig drivkraft var däremot något som pekades ut som väldigt viktigt för att få ett jobb.
– Det var viktigt att se sig själv som en kompetent person som har något att tillföra och inte tänka på sig själv som en flykting. Många hade också fått sitt jobb genom att först göra en praktik, säger Yazeed Al Atassi.
En annan viktig faktor för att lyckas få jobb handlar om kontakter och kanaler in i företag. Det är också anledningen till att de båda masterstudenterna startat ett nätverk på Facebook och rekryteringssidan Linkedin för högutbildade syrier. Förhoppningen är att det framöver ska kunna fungera som en rekryteringskanal för arbetsgivare. Samtidigt hoppas de nyutexaminerade studenterna att även de ska kunna hitta ett jobb till hösten.
–Jag har haft lite sommarlov men ska börja sätta igång och söka på allvar nu. Annars har jag kommit in på en annan masterutbildning som jag har som reservplan tillsvidare, säger Ismail Alebiary.
– På sätt och vis har den här uppsatsen också fungerat lite som facit över vad vi själva behöver sikta på för att hitta ett jobb, säger Yazeed Al Atassi och skrattar.
Yazeed Al Atassi (till vänster) kommer ursprungligen från Syrien men har under många år jobbat som managementkonsult i Saudiarabien. Ismail Alebiarys kommer ursprungligen från Egypten men har till stor del vuxit upp i Qatar.Bild: Moa Dahlin
Gå till toppen