Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Dessvärre var det en fantastisk upplevelse, och sedan dess har jag inte kunnat ha sex utan droger.”

Kemsex är en sextrend som praktiseras framförallt bland män som har sex med män. I Storbritannien blundade hälso- och sjukvården och myndigheterna länge för kemsex, något som har lett till att det idag har blivit ett samhällsproblem. Det skriver Farhad Mazi Esfahani och Peter Månehall, verksamma i den ideella organisationen Hiv-Sverige.

Prideparad i London där antalet dödsfall på grund av droger i samband med kemsex enligt artikelförfattarna har ökat.Bild: Frank Augstein
Många av dem som vänt sig till Hiv-Sverige under det senaste året har varit med om något som de själva inte har ett namn för. Så här berättar en ung man:
”För 1,5 år sedan träffade jag en kille på krogen som drog hem mig i slutet på kvällen. Väl hemma hos honom blev jag erbjuden droger innan vi skulle ha sex. Normalt är alkohol den enda drog jag brukar använda, men den här kvällen tänkte jag att man kan väl alltid prova en gång. Dessvärre var det en fantastisk upplevelse, och sedan dess har jag inte kunnat ha sex utan droger. Jag försöker sluta, men kan inte.”
Den gemensamma nämnaren för de nya berättelserna är användande av särskilda droger för att kunna ha sex. Internationellt kallas företeelsen för chemsex, översatt till svenska kemsex, kemiskt sex.
Kemsex är en ny sextrend som praktiseras framförallt bland män som har sex med män särskilt i storstäder, i Europa städer som Barcelona, Berlin, London och Köpenhamn.
Att ta droger och ha sex är inte nytt. Det som särskiljer kemsex är att man tar droger för att ha sex. Kemsex går ut på att ta droger för att stimulera sexlivet. Drogerna kan utgöras av metaamfetamin, GHB och mephedrone. För att verkan ska maximeras används de tillsammans. Att ta Viagra är inte kemsex.
Erfarenheter från Storbritannien visar att det finns stora samhälleliga vinster att göra genom att hälso- och sjukvården och myndigheter uppmärksammar trenden med kemsex tidigt. I Storbritannien blundade de länge för kemsex, något som har lett till att det idag har blivit ett samhällsproblem.
Personer som har kemsex får drogutlösta hallucinationer och psykoser. Risken för överdoser är stor, man måste hela tiden ta mer för att uppnå samma effekt.
I London har antalet dödsfall på grund av droger i samband med kemsex ökat. Enligt hälsokliniken 56 Dean Street Clinic som specialiserat sig på hiv, andra sexuellt överförbara sjukdomar och kemsex, har just kemsex lett till fler fall av sexuellt överförbara sjukdomar och hiv.
Kemsex får också andra konsekvenser. Det leder till sådant som socialt utanförskap, arbetslöshet, isolering, och psykisk- och fysisk ohälsa, men även till ökad utsatthet för våldsbrott, alltifrån våldtäkt till misshandel och rån.
I Sverige är kemsex fortfarande relativt nytt och sker vad vi vet i liten skala. Det gör att det går att förebygga konsekvenserna av kemsex innan de hinner bli ett hälsoproblem för enskilda personer och i förlängningen ett samhällsproblem.
Många gånger får människor inte rätt hjälp. De som arbetar inom hälso- och sjukvården ställer inte de rätta frågorna kring droganvändande och sexvanor. Ibland passar inte de som söker hjälp in i vårdens mallar för vem som har ett problematiskt drogbruk. Förutfattade bilder av hur de som använder droger ser ut och vilken livsstil de har gör att människor som använder kemsex missas.
Erfarenheter från London visar att enkla frågor som "använde du droger när du senast hade sex, och vilka droger använde du då?", kan hjälpa till att identifiera och fånga upp personer som har kemsex utan att de själva identifierar sig som kemsexanvändare, vet om att deras användande av droger i samband med sex är orsaken till deras problem.
Att erbjuda motiverande samtal till dem som funderar på att sluta med kemsex är en metod som fungerar.
Ur ett hälsoperspektiv finns det vinster att göra redan idag genom att ställa de enkla frågorna. De kan både rädda liv och förhindra ohälsa som till exempel hiv.
Detta behöver göras:
• De som arbetar inom landets hälso- och sjukvård måste utbildas. De behöver känna till kemsex och sambandet mellan osäkert sex och användning av droger. De måste våga prata om drogvanor och sexvanor och ställa rätt frågor till patienterna. Det är extra viktigt när det gäller personer som kommer in till sjukhus för överdoser eller söker vård för sexuellt överförbara sjukdomar.
Hiv-Sverige vill att myndigheter och politiker uppmärksammar kemsex innan dess effekter blir ett hälsoproblem. Landstingen och den ideella sektorn behöver ekonomiska resurser för att kunna arbeta förebyggande. Det är ekonomiska resurser som måste prioriteras och inkluderas i 2018 års statsbudget.

Farhad Mazi Esfahani

Peter Månehall

Farhad Mazi Esfahani är verksamhetsutvecklare vid Hiv-Sverige.
Peter Månehall är ombudsman för Hiv-Sverige.
Gå till toppen