Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Lyssna inte på fossillobbyn – ha inte dåligt samvete för att du kör elbil

Elbilar har ett batteri som behöver laddas.Bild: Henrik Montgomery/TT
För att driva elfordon krävs batterikapacitet! För att ställa om till ett hållbart samhälle baserat på sol, vind och vatten krävs batterikapacitet. Sol och vind till exempel kan ju inte lagras, utan kräver backup för att fungera hela dygnet. Här kommer alltså batterikapaciteten och elbilarna åter in i bilden. Elbilarna är på väg att utvecklas till en utmärkt katalysator för att få fart på batteritillverkningen runtom i världen.
Dagens elbilsteknologi har dock den senaste månaden fått oförskyllt mycket negativ kritik genom en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapporten har beställts av Energimyndigheten och Trafikverket. Uppdraget gick ut på att göra en litteraturstudie av dagens elbilar och deras koldioxidutsläpp under livscykeln och jämföra det med dagens bensin- och dieseldrivna bilar.
Att man enligt rapportens slutsatser kan köra en fossildriven bil si och så många år utan att släppa ut mer koldioxid än elbilen till följd av den koldioxid som orsakas av själva batteritillverkningen har förstorats upp av både allmänhet och mindre nogräknade skribenter, både i fackpress och i allmänna medier.
Innan man drar förhastade slutsatser av rapporten måste man komma ihåg att det handlar om en litteraturstudie och ett beställningsuppdrag med specifika rambetingelser, framförallt vill de berörda myndigheterna få en indikation på hur en sådan jämförelse ser ut just i detta nu, det vill säga en ögonblicksbild.
De två utredarna på IVL, Lisbeth Dahllöf och Mia Romare, har valt att basera sin analys på autentiska data genom att referera till en studie av en konkret batterifabrik, LG Chem i Sydkorea, och korrelera denna studie med ett fåtal andra litteraturstudier.
Denna angreppspunkt är helt okej med tanke på uppdragets karaktär. Det går däremot inte att dra några långtgående slutsatser av resultatet. Det gör inte IVL och utredarna heller utan poängterar att resultatet skall ses mot bakgrunden av de förutsättningar IVL fått av Trafikverket och Energimyndigheten.
I sammanhanget kan noteras att på elbilstillverkaren Teslas nya batterifabrik Gigafactory 1 i USA är produktionen baserad på solenergi. Fullt utbyggd kommer denna fabrik att tillverka lika mycket batterier som hela världens samlade batterikapacitet idag.
Entreprenören Elon Musk har förstått att slutmålet egentligen inte handlar om elbilar, utan att det gäller att med alla möjliga medel få fart på batteritillverkningen för att omställningen mot ett fossilfritt samhälle skall kunna bli verklighet.
Som en följd av IVL:s rapport har förvånande nog både Energimyndigheten och IVL dristat sig till att dra en i viss mening långtgående slutsats genom att rekommendera att ”inte köra omkring med för stora batterier”.
För alla er som idag kör omkring med en Tesla, med stor batterikapacitet, och liknande elbilar: Var lugna! Ni behöver inte ha dåligt samvete. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kan inte ske över en natt.
Allting handlar om riktning! ”Vi” måste alla ta små steg i rätt riktning hela tiden! Självklart kommer världens batterifabriker på sikt vara hänvisade till att använda förnyelsebara energikällor.
Till alla er andra: Se upp! Fall inte i fossilindustrins och dess lobbys fällor genom att ta minsta halmstrå till intäkt för att inte göra någonting, till exempel genom att bara köra vidare med en skruttig dieselbil som om ingenting har hänt.

Bo Nilsand

Climate for life
Bo Nilsand är opinionsbildare inom klimatfrågor. Han verkar bland annat via sociala medier genom genom nätbloggen Climate for life.
Gå till toppen