Skåne

Fler svårt sjuka barn ska kunna få vård i hemmet

Sedan 2013 är avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, tillgänglig för alla barn och ungdomar i Skåne. Nu finns förhoppningar om att inom ett par år kunna vårda ännu fler skånska barn i deras egna hem.

Sofie Prieto är en av flera sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka barn i deras hem. De gör planerade besök ett par gånger i veckan. Men om det händer det något oförutsett kan familjerna alltid ringa dem och be om hjälp.Bild: Moa Dahlin
Under förra året vårdades nittio barn i hela Skåne på det här viset. I år har omkring 45 barn vårdats hittills. Det rör sig framförallt om palliativ vård, alltså lindrande vård för patienter som snart ska dö.
– Palliativ vård är tyngdpunkten i vår verksamhet, även om vi också gör en del punktinsatser. Merparten av patienterna är cancerpatienter, men vi tar alla diagnoser. Det rör sig om svårt sjuka patienter med en komplex symptombild, säger Christin Gehander, enhetschef för ASIH i Malmö.
Såväl för vuxna som barn som får avancerad sjukvård i hemmet kostar vården drygt 2 000 kronor per vårddag. Saerun Jonsdottir, verksamhetschef för palliativ vård och ASIH Sund, säger att barnpatienter generellt kräver större vårdinsatser och en närmare dialog med barnsjukvården. Det finns dessutom förhoppningar om att inom ett par år kunna vårda ännu fler skånska barn i deras egna hem – och planer för en gemensam överenskommelse mellan palliativ vård och ASIH och samtliga barnkliniker i hela Skåne.
Läs mer:”Det räcker inte längre med en kram”
Utgångspunkten är att familjen ska kunna bo var som helst i Skåne och att deras hem ska kunna se ut i princip hur som helst – de har ändå rätt till vård i hemmet om de behöver. Det är däremot inte självklart när en patient ska erbjudas den här typen av vård. Snarare rör det sig om en bedömning utifrån varje persons behov. All vård är inte heller möjlig att ge i hemmet, till exempel för att apparaturen inte går att flytta eller för att riskerna är för stora.
– Det finns ingen checklista. Ibland handlar det inte om symptomen som patienten uppvisar, utan det är helheten som kräver att vårt team blir inkopplat. För att lindra smärta, ångest och oro – symptom som svåra diagnoser kan ge, säger Saerun Jonsdottir.
Att skapa en trygg miljö är särskilt viktigt. De familjer som har ett barn som får sjukvård i hemmet ser många fördelar: som att de får spendera den sista tiden tillsammans hemma, istället för på sjukhuset, och att livet kan fortsätta åtminstone delvis som vanligt.
– När man har barn som är långvarigt sjuka och ligger på sjukhus, är inte föräldrarna tillsammans. De byter av varandra på sjukhuset och träffas inte i ett skede när man skulle behöva varandra som mest, säger Charlotte Castor, tidigare specialistsjuksköterska inom barnsjukvården och numera doktorand vid Lunds universitet.
Hon arbetar på en avhandling om unga som får avancerad sjukvård i hemmet. Till en del av den har hon intervjuat tolv familjer med sjuka barn.
– Det som vi framförallt har hört, är att det är fantastiskt att man får ha kvar familjen: att man är tillsammans, att man kan sitta och se på tv på kvällarna och att man kan fortsätta äta middag ihop.
Fakta

Unga och palliativ vård i livets slutskede

• När den kurativa behandlingen – alltså försöken att bota själva sjukdomen – är verkningslös övergår sjukvården till att ge patienten palliativ vård. I det läget kan det bli aktuellt att få vård i hemmet istället för på sjukhuset.

• Den palliativa vården syftar då till att ge barnet och dess familj en så meningsfull sista tid som möjligt.

• För att kunna göra det består ASIH-teamen av personal med olika kompetenser: alltifrån läkare och sjuksköterskor till kuratorer och fysioterapeuter.

• I Skåne omfattar sjukvården i hemmet alla åldrar, alla diagnoser och bedrivs dygnet runt.

Läs alla artiklar om: Vård i hemmet
Gå till toppen