Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Debattinlägg: ”Liberalerna i Lund prioriterar dem som är välbärgade och köpstarka. Inte nyanlända som kommit till Sverige för att få en andra chans.”

Under de år alliansen styrde Lund köpte kommunen ett tjugotal bostadsrätter. Det skedde alltså långt innan flyktingmottagandet gjorde att det behövdes fler bostäder, skriver Anders Almgren och Elin Gustafsson, Socialdemokraterna, i en replik.

Lunds kommun prioriterar att teckna sig för bostadsrätter i nybyggda hus där inte tillräckligt många skrivit upp sig för en lägenhet, skriver Anders Almgren och Elin Gustafsson.Bild: Ingemar D Kristiansen
Det namnbyte som Folkpartiet genomförde 2015 tycks närmast ha skapat en kollektiv minnesförlust hos ledande företrädare för Liberalerna i Lund, som Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist (Aktuella frågor 1/8 2017).
Låt oss påminna om hur det var när Folkpartiet var en del av det borgerliga styre som ledde Lunds kommun under åtta år och vad som sedan har hänt.
Lund var en av de kommuner som inte tog sin del av ansvaret för Sveriges solidariska flyktingmottagande. Att det var en orimlig politik har även Liberalerna, åtminstone på nationell nivå, ställt sig bakom.
Den nya lagstiftning som innebär att alla kommuner måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet, innebär ett ökat behov av bostäder för nyanlända i Lund.
Kraven på Lunds kommun att ta emot nyanlända är högre som en konsekvens av att det tidigare alliansstyret inte tog sitt ansvar. Det gör i sin tur att det behövs fler bostäder. De kommer främst genom att kommunala lokaler som inte används byggs om, att kommunen hyr in fastigheter och hyresrätter som kommunen använder för sociala ändamål. När det inte räcker till har kommunen, genom ett regelverk som kommunens borgerliga styre skapade, möjlighet att använda bostadsrätter. Men det är något som sällan sker.
Det är anmärkningsvärt och en direkt osanning att som Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist hävda att ”kommunen köper bostäder till nyanlända”. De båda skribenterna sprider en rad illa underbyggda påståenden. Bland annat får de det att låta som om det är ett nytt rödgrönt projekt att köpa bostadsrätter till sociala ändamål. Så är det inte.
Under de år alliansen styrde Lund, 2006—2014, köpte kommunen ett tjugotal bostadsrätter. Det skedde alltså långt innan flyktingmottagandet gjorde att det behövdes fler bostäder.
Dessutom sköttes uthyrningen så dåligt att även om tanken var att de som bodde i lägenheterna bara skulle göra det under en kortare tid, fick flera av dem besittningsrätt till lägenheterna.
Lunds kommun prioriterar nu istället att teckna sig för bostadsrätter i nybyggda hus där inte tillräckligt många skrivit upp sig för en lägenhet. Det innebär att kommunens eventuella bostadsrättsköp kan bidra till att fler bostäder byggs, bostäder som annars inte blivit av eller hade försenats.
Till det kommer att vi i stadens rödgröna styre är tydliga med att kommunen aldrig ska köpa bostadsrätter till högstbjudande, utan enbart till fast pris. Ett anbudsförfarande driver upp bostadspriserna.
De lägenheter som kommunen köper in ägs av kommunen och hyrs ut i andra hand. Till skillnad från under det borgerliga styret säkerställs nu att det sker utan besittningsskydd. På så sätt kan bostäderna användas av andra med liknande behov så snart en hyresgäst skaffat en permanent bostad. När kommunen inte längre behöver bostaden säljs den och kommer då ut på marknaden. Lunds kommun har under denna mandatperiod hittills tecknat sig för tre bostadsrätter i nybyggda hus.
Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist antyder att det var lättare för människor som ville bo i Lund att skaffa en bostad när de borgerliga styrde kommunen. Inget kunde vara mer fel.
Inte under ett enda år mellan 2006—2014 byggdes så många bostäder som byggts varje år sedan Lundaborna 2014 röstade bort det borgerliga styret.
Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet prioriterat bostadsbyggandet med en stor ökning av antalet bostäder som följd. Men efterfrågan på bostäder i Lunds kommun är även nu rekordstor. Fortfarande är bostadsköerna alltför långa. Det är en utmaning, men samtidigt ett bevis på att det är attraktivt att etablera sig i Lunds kommun.
Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist visar tydligt att Liberalerna i Lund prioriterar dem som är välbärgade och köpstarka. Inte nyanlända som kommit till Sverige för att få en andra chans, de blivande studenter som sökt sig till Lund för att utbilda sig, eller de många som av olika anledningar inte har råd att köpa en bostad i Lunds kommun.
I det rödgröna Lund bygger vi bort bostadsbristen och skapar därmed möjlighet för fler grupper att studera, bilda familj och etablera sig.

Anders Almgren

Elin Gustafsson

Anders Almgren (S) är kommunstyrelsens ordförande i Lund.
Elin Gustafsson (S) är kommunalråd i Lund.
Läs mer: ”Köp av nya bostadsrätter till nyanlända är feltänkt och kortsiktigt.”
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen