Signerat

Mats Skogkär: Googlad på grått papper.

Den sparkade ingenjören "gick över gränsen genom att främja skadliga könsstereotyper på vår arbetsplats", enligt Googles vd Sundar Pichai.Bild: Eric Risberg
Att googla är att söka på nätet med hjälp av Google eller annan sökmotor.
Att bli googlad betyder i linje med detta att bli föremål för någon annans sökning på nätet.
Kanske är det dags att ge googlad en annan, alternativ innebörd: att få sparken för sina åsikters skull.
Som James Damore, mjukvaruingenjör på just Google, den överallt närvarande, registrerande och kontrollerande nätjätten.
Damores karriärkraschande faux pas var att hävda att det finns biologiska skillnader mellan könen som påverkar vilka jobb och arbetsuppgifter män respektive kvinnor söker sig till, trivs med och är framgångsrika i. Detta skulle då kunna vara en förklaring till att kvinnor, exempelvis inom Google, är underrepresenterade på chefspositioner och inom teknikjobb.
Damore förde fram sina tankar i ett tiosidigt pm som han lät cirkulera internt på sin arbetsplats. Debatten blev intensiv och det dröjde inte länge förrän dokumentet läckte till omvärlden.
Som förväntat blåste det snabbt upp till storm i sociala medier – eller snarare till hetsjakt på den inledningsvis anonyme missdådaren. När väl detta skett sprang chefer på Google i det närmaste omkull varandra i sin iver att på olika sätt ta avstånd från Damores åsikter.
Googles ledning ansåg att skribenten gjort sig skyldig till att ha "reproducerat könsstereotyper", och enligt Damore var detta också den förklaring som gavs till att han avskedades.
Uppståndelsen fick Danielle Brown, nyanställd vice vd på Google med särskilt ansvar för mångfaldsfrågor, att gå ut med ett brev till alla "googlers" där hon slår fast att det i det interna dokument som "någon på ingenjörssidan" delat med sig av "förs fram inkorrekta antaganden om kön".
Brown skriver vidare:
"Att bygga en öppen, inkluderande miljö innebär bland annat att skapa en kultur där de med avvikande åsikter, däribland olika politiska åsikter, känner att de tryggt kan dela med sig av dessa åsikter".
Hur detta går ihop med att avskeda någon just för att dennes åsikter avviker från de allmänt accepterade ståndpunkterna inom företaget framstår som oklart.
Men kanske är Danielle Browns förebild Klumpe-Dumpe, figuren i Lewis Carrolls litterära klassiker Alice i underlandet som förklarade:
"När jag använder ett ord så betyder det just det jag vill att det ska betyda – varken mer eller mindre."
Damore beskrev sin arbetsplats som en "politiskt korrekt monokultur" där avvikande röster skräms och skäms till tystnad.
Riktigheten i hans kritik kunde knappast ha bekräftats på ett effektivare och påtagligare sätt.
Gå till toppen