Aktuella frågor

Debattinlägg: "Motverka ensamhet hos äldre."

Äldres ofrivilliga ensamhet är ovärdig. Den ska vi motverka. Det skriver moderaterna Cecilia Widegren, Margareta Pålsson och Carl Johan Sonesson.

Moderaterna i Region Skåne föreslår ett fritt val av hjälpmedel för äldre, inom lagen om valfrihet (LOV). Det gäller alltifrån sådant som rollatorer till specialgjord köksutrustning, skriver artikelförfattarna.Bild: Hasse Holmberg
Vilken vård och omsorg äldre människor i Skåne får beror i hög grad på var de bor. I en kommun, Lomma, är knappt fyra av tio äldre nöjda med de sociala aktiviteter som äldreomsorgen erbjuder dem. Lika många svarar nej på frågan om de känner sig ensamma. Högst betyg får Skurup, där anser mer än 60 procent att de har ett gott socialt liv på sitt äldreboende. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens nya rapport Öppna jämförelser 2016 — vård och omsorg om äldre.
Vi vill se ett Sverige där alla kan mötas. Ofrivillig ensamhet gör människor olyckliga och ökar risken för sjukdom.
Det ska finnas goda möjligheter till social samvaro för såväl äldre som kan — och väljer att — bo kvar hemma och för dem som har olika former av äldreomsorg.
Ensamhet kan leda tillundernäring, felmedicinering och att många äldre känner att de måste gå till sjukhusens redan hårt belastade akutmottagningar eftersom vårdcentralerna och kommunernas omsorg inte har tid och möjlighet att ta hand om deras problem.
De skånska kommunerna och Region Skåne behöver förbättra sitt samarbete kring äldre med komplexa vårdbehov, satsa på lösningar som mer sjukvård i hemmet och möjlighet att lägga in patienter direkt på sjukhusens vårdavdelningar istället för att skicka dem dit via akuten.
Mellan 2006—2014 drev Moderaterna som en del av den styrande alliansen i Region Skåne igenom att avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, skulle byggas ut i snabbare takt ochvårdval som gynnar utbyggd geriatrik, på såväl offentligt som privat drivna vårdcentraler.
Samarbete mellan sjukvården och kommunerna är avgörande för att äldre ska garanteras ett skyddsnät som inte sviker. Kvaliteten på den vård som äldre får ska inte avgöras av om de har anhöriga som för deras talan.
Moderaterna i Region Skåne föreslår ett fritt val av hjälpmedelför äldre, inom lagen om valfrihet (LOV). Det gäller alltifrån sådant som rollatorer till specialgjord köksutrustning. Det stärker de äldres självständighet.
Vivill hjälpa kommunerna genom att inrätta fler Hälsostadskoncept, där personal på vårdcentraler, sjukhus och äldreomsorg arbetar över gränserna, och inrätta fast läkarkontakt för äldre som behöver särskild kontinuitet. Det gör att de som arbetar inom kommunernas omsorg kan fokusera mer på de äldres sociala behov, istället för att sitta i telefonkö till vårdcentralerna.
Moderaterna har på riksplanet omprövat och förnyat partiets politik för att bättre kunna möta de utmaningar som finns när det gäller äldres ensamhet. För Region Skåne och de skånska kommunerna innebär det:
1. En ökad satsning på utbildning inom äldreomsorgen och att de ska ha samma personal så att de äldre känner igen dem. Vi föreslår att staten riktar ytterligare 52 miljoner kronor till det under de kommande fyra åren.
2. En satsning på att fler äldre ska kunna komma ut i friska luften och vara i sällskap med andra. Vi föreslår att staten avsätter 5,2 miljoner kronor per år till kommunala försöksprojekt. Vår tanke är att pengarna bland annat ska gå till att se över och öka antaletmötesplatser för äldre.
3. Ett måltidslyft inom äldreomsorgen såväl inom äldreboenden som i hemtjänsten. Fokus ska ligga på vällagad mat som kan ätas i sällskap med andra. Vi föreslår en statlig satsning på 15,6 miljoner kronor för att redan nu påbörja ett metodiskt arbetssätt som höjer måltidernas kvalitet. De förändringar som måste ske när det gäller den mat de äldre får handlar i grunden om att de som leder arbetet också måste vara engagerade i frågan.
I Sverige ska äldre behandlas med respekt. Den har de förtjänat genom att ha byggt upp landet. Äldres ofrivilliga ensamhet är ovärdig. Den ska vi motverka.

Cecilia Widegren

Margareta Pålsson

Carl Johan Sonesson

Cecilia Widegren (M) är riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.
Margareta Pålsson (M) är ordförande för Moderata seniorer.
Carl Johan Sonesson (M) är regionråd i Region Skåne.
Läs mer:"Stoppa välfärdssveket mot äldre."
Läs mer:”Låga pensioner är en verklighet för många av de 50-talister som går i pension de närmaste åren.”
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen