Huvudledare

Ledare: Avstängd E6 och inställda tåg. Trafikpolitik i Skåne.

Vägarbete på E6 redan 2008.Bild: Thomas Löfqvist
Vid 20-tiden på torsdagseftermiddagen stängdes E6 av strax söder om Landskrona. I nästan fyra dygn ska trafiken ledas om på småvägar via Saxtorp och Asmundtorp. Omvägen förväntas skapa köer, förseningar och irritation.
En del kan givetvis välja att lämna bilen hemma och ta tåget. Men kollektivtrafiken i Skåne är under hård press och långtifrån så pålitlig som resenärerna borde ha rätt att förvänta sig. Liksom av en händelse stod också tågtrafiken stilla i timtal mellan Helsingborg och Lund, först under onsdagskvällen och därefter även på torsdagen.
Många västskånska pendlare står därför inför ett dilemma under fredagens morgonrusning:
Låta bilen stå hemma och chansa på att tågen går som de ska. Eller hoppas på att omvägen genom Saxtorpsskogen inte blir alltför tidskrävande.
Sträckan Landskrona Södra – Trafikplats Lundåkra ligger mitt på den del av E6 genom Skåne som har absolut högst trafikbelastning. 1,4 miljoner bilar passerade här under september månad 2016. I snitt betydde det ett fordon varannan sekund. I rusningstid var frekvensen än tätare, ett fordon varje sekund. En vanlig septemberfredag förra året åkte 47 000 bilar på sträckan. Utöver dem passerade ungefär 10 000 lastbilar under samma tid. Under lördagar och söndagar sjönk intensiteten med omkring en fjärdedel. Allt enligt Trafikverkets mätningar.
Sträckan är också olycksdrabbad, stressade bilister som håller för hög fart och för korta avstånd är ständigt återkommande olycksorsaker.
Att någonting måste göras åt den viktiga men trafikfarliga sträckan är därför uppenbart. Politiska motsättningar har dock fördröjt beslutsprocessen och meningarna om E6:ans framtid är delad. Inte minst har Miljöpartiet i Region Skåne hållit emot, medan Moderaterna har velat gasa på.
I mars förlorade den styrande S-MP-koalitionen mot alliansen när regionens linje i förhandlingarna med staten om trafikinvesteringarna 2019–2029 skulle slås fast. Sedan SD ställt sig på de borgerligas sida är regionens hållning gentemot staten att E6 ska byggas ut till tre filer i vardera riktningen på stora delar av sträckningen genom Skåne. Samtidigt pågår en statlig utredning om E6:ans framtid som ska bli färdig till årsskiftet.
Trafikomläggningen från torsdag eftermiddag till tidigt måndag morgon sker – ironiskt nog – för att en uttjänt gång- och cykelbro över motorvägen ska bytas ut. Dessvärre lär trafikinfarkten på E6 ta betydligt längre tid att åtgärda. Likaså lär det dröja innan upprustning och investeringar för järnvägen har hunnit ikapp och pendlarna kan börja lita på att tågen går när de ska och inte blir stående någonstans ute på linjen när kontaktledningar rivs ner och signaler fallerar.
Under tiden får pendlare och lastbilschaufförer brottas med trafikinfarkten på Skånes pulsåder. Tidsförluster och irritation går eventuellt att leva med, men olyckor med personskador är onödiga och förorsakar så väl stort personligt lidande som förluster i samhällsekonomin.
Motståndet mot bilismen har bidragit till att trafikproblemen på E6 helt enkelt fått bero. Det är långt från optimalt. Nu stängs den helt under knappt fyra dygn och hårt prövade pendlare får sätta sitt hopp till en skakig tågtrafik. Det är knappast rationellt.
Läs alla artiklar om: E6 avstängd
Gå till toppen