Lund

Förbudet mot Sularpsfarmen hävs

Förra veckan förbjöd Lunds kommun Sularpsfarmen att använda sin butikslokal på grund av brister i brandskydd. Nu upphäver länsstyrelsen kommunens beslut på grund av en felaktig formulering.

Sularpsfarmens butik har hållit öppet hela tiden trots kommunens förbud.Bild: Ingemar D Kristiansen
Efter många turer beslutade Lunds kommun häromveckan att förbjuda användningen av Sularpsfarmens gårdsbutik på grund av bristfällig brandskyddsdokumentation. Förbudet trädde i kraft förra veckan, men trots viteshot har butiken hållit öppet hela tiden.
Sularpsfarmen överklagade beslutet om användningsförbud till länsstyrelsen, som nu har hittat formella fel i kommunens beslut. Därför upphävs förbudet med omedelbar verkan.
Kommunen hade i sitt beslut skrivit att användning av gårdsbutiken förbjuds därför att "inget slutbesked har meddelats" i bygglovsärendet som gäller gårdsbutiken.
Det räcker inte, slår länsstyrelsen fast. Eftersom det av beslutet inte entydigt framgår att anledningen är brister i brandskyddsdokumentationen är beslutet inte giltigt.
Lunds stadsarkitekt Malin Sjögren är på semester och känner inte till länsstyrelsens beslut.
– Jag kan tyvärr inte kommentera det utan att själv ha läst beslutet. Det enda jag kan säga i dag är att vi får titta på beslutet och överväga hur vi ska gå vidare. Var det landar törs jag inte spekulera i nu.
Länsstyrelsen påpekar att Lunds kommun har möjlighet att omedelbart fatta ett nytt, korrekt formulerat beslut om användningsförbud om det finns skäl för ett sådant.
För att bygglovet för gårdsbutiken ska godkännas krävs det en godkänd brandskyddsdokumentation. Den dokumentation som Sularpsfarmen har lämnat in har brister, säger brandinspektör Jonas Sandberg på Räddningstjänst Syd:
– Vi har bland annat upptäckt att gårdsbutiken hänger samman med en bostadsfastighet där det tidigare har bott ensamkommande. Den brandtekniska avskiljningen är inte tillräcklig, och så länge det inte åtgärdas får man inte bo i huset.
Räddningstjänsten har tidigare haft synpunkter bland annat på halmbalar som använts som isolering i gårdsbutiken, nödutgångar och släckutrustning. De bristerna var dock åtgärdade vid senaste besöket i maj.
Räddningstjänsten kommer inte att vidta några omedelbara åtgärder nu, utan väntar på kommunens fortsatta handläggning av ärendet, säger Jonas Sandberg.
– Det här landar nu igen hos stadsbyggnadskontoret, de kanske skickar in ett nytt beslut med en ny formulering. Annars kommer vi att genomföra en normal tillsyn som vi gör på alla butiker och boenden.
Sydsvenskan har sökt Sularpsfarmens ägare Nabil Fakhro för en kommentar.
Läs alla artiklar om: Sularpsfarmen
Gå till toppen