Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Uppfyller man vissa krav är det redan idag lagligt att föra in cannabis till Sverige."

Att cannabis för medicinskt bruk blir alltmer accepterat gör att risken för total legalisering i Sverige ökar. Det skriver Oscar Lindvall, tullåklagare i Malmö, som skriver detta inlägg som privatperson.

Cannabisprodukter som säljs för medicinskt bruk på en klinik i USA. På senare år har tillskyndarna av legalisering av cannabis i Sverige varit framgångsrika i sin lobbyverksamhet. Den del av förespråkarna som vunnit mest terräng är de som förespråkar cannabis för medicinskt bruk, skriver Oscar Lindvall.Bild: Seth Perlman
Många tunga narkotikamissbrukare har börjat sin utförslöpa med att röka cannabis och det finns gott om forskning som visar att människors förmåga att tänka klart försämras av cannabismissbruk.
Varje dag arbetar svensk polis, tull, sjukvård och andra aktörer för att få ner missbruket. Förenklat kan man säga att den modell som används går ut på att de som handlar med narkotika, smugglare, langare och säljare, straffas med fängelse och/eller böter medan de som missbrukar narkotika döms till vård.
De som påstår att den svenska modellen inte fungerar brukar hävda att Sverige kastar narkotikamissbrukare i fängelse istället för att ge dem vård. Det stämmer inte.
Sverige har som ambition att vara ett samhälle fritt från narkotikamissbruk. Det är ett förhållningssätt som det råder i det närmaste politisk konsensus om.
På senare år har tillskyndarna av legalisering av cannabis varit framgångsrika i sin lobbyverksamhet. Den del av förespråkarna som vunnit mest terräng är de som förespråkar cannabis för medicinskt bruk. Det har lett till att Läkemedelsverket numera i vissa fall utfärdar licenser för medicinsk cannabis för människor i Sverige som har svåra sjukdomar förenat med smärtor. På detta sätt slås det in en kil i den svenska narkotikapolitiken; genom att utnyttja Läkemedelsverkets agerande som förevändning försöker de som ivrar för en legalisering få till stånd en avkriminalisering av cannabisbruk.
Uppfyller man vissa krav är det redan idag lagligt att föra in cannabis till Sverige. Kraven är att man ska vara resande från ett annat Schengen-anslutet land och att man där av en förskrivare fått cannabis för medicinskt bruk på recept. Den cannabis man tar in får räcka för resans längd upp till 30 dagar.
Det behöver alltså inte vara en läkare som förskrivit den cannabis man tar in i Sverige, ett underlag från en naturläkare duger, och hur mycket man kan ta med sig beror på hur mycket som ordineras per dag.Det finns inte heller något krav på vilken typ av diagnos som ska ligga till grund för förskrivningen – det räcker med relativt ospecificerade besvär.
I Nederländerna går det att få stora mängder cannabis på recept och snart på betydligt närmare håll än så ­­– i Danmark. Där drar ett fyraårigt försöksprojekt igång den 1 januari 2018. Tanken är i första hand att vissa patienter med cancer, ms, kronisk smärta eller ryggmärgsskador ska kunna bli ordinerade cannabis. Den danska regeringen öppnar nu också för inhemsk produktion av växten.
Som jag ser det kommer de danska förändringarna göra att smugglingen av cannabis till Sverige kommer att öka.
Att cannabis för medicinskt bruk blir alltmer accepterat gör också att risken för total legalisering ökar och att missbruket av cannabis och efterfrågan på andra droger, till exempel rökheroin, stiger. Att bruket sprids leder i sin tur till att marknaden för narkotika i Sverige växer. Köparna blir fler eftersom fler vänjer sig vid droger genom möjligheten att få tag på cannabis för medicinskt bruk. En betydande andel av dem som får cannabis för medicinskt bruk efterfrågar tyngre droger.
Risken är också stor att den medicinska cannabisen hamnar i fel händer, hos personer som inte använder den för medicinskt bruk.
Sammantaget leder utvecklingen, där alltmer cannabis är sanktionerad, till ökad kriminalitet och ett ökat vårdbehov – till stora kostnader för Sverige.
Svenska politiker måste omedelbart se över lagstiftningen, särskilt när det gäller lagen om kontroll av narkotika och förordningen om kontroll av narkotika. Annars hotar en kollaps för den svenska narkotikapolitiken.
Det kan inte vara meningen att andra Schengenländers narkotikaliberalism ska gälla i Sverige. Det är inte ansvarsfullt att lösa kriminalitet genom avkriminalisering.

Oscar Lindvall

Oscar Lindvall är tullåklagare i Malmö.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen