Aktuella frågor

Debattinlägg: "Inför obligatorisk sommarskola!"

Under den kommande veckan börjar skolorna i Malmö. Med sommarskola för de elever som ligger efter, stödlärare för dem som har det lite svårare och ordning i klassrummen kan stadens skolkris vändas. De skriver Torbjörn Tegnhammar och Noria Manouchi, företrädare för Moderaterna.

Det behövs fler stödlärare för att alla elever ska få hjälp, skriver artikelförfattarna.Bild: Hussein El-Alawi
Ny statistik från grundskoleförvaltningen i Malmö visar att mer än var fjärde elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Resultaten skiljer sig markant åt mellan skolor i olika delar av staden. Genomsnittsbetyget stiger men behörighetsgraden sjunker. Med andra ord går det bättre för elever med goda förutsättningar men sämre för elever med sämre. På Värner Rydénskolan i Rosengård uppnår bara 34,1 procent gymnasiebehörighet. På Västra Hamnenskolan blir 98 procent behöriga.
Internationell forskning visar att elever med sämre förutsättningar behöver en lugnare studiemiljö — i Malmö är situationen den motsatta. De elever som har sämst förutsättningar går oftast på skolor präglade av stök, höga ljudnivåer och även våld och trakasserier. Det är ett svek främst mot de elever som har sämst förutsättningar att få hjälp och studiero hemma.
Idag presenterar vi därför fyra förslag för en nystart för Malmös grundskolor präglade av kunskap och ordning.
1. Obligatorisk sommarskola för elever som inte når godkänt. Sommarloven i Sverige är bland de längsta i världen. Samtidigt är undervisningstiden under ett läsår bland de kortaste i OECD. Det är därför inte konstigt om vissa elever behöver ytterligare tid för att skaffa sig grundläggande kunskaper. Forskningvisar att de elever som inte når undervisningsmålen har halkat efter tidigt i sin skolgång. Obligatorisk sommarskola behöver införas från mellanstadietoch uppåt för de elever som inte når godkänt. Allt för att de ska få sommaren på sig att hinna ikapp sina skolkamrater. Vi vet att det krävs en lagändring för att en obligatorisk sommarskola ska kunna bli verklighet. Den allvarliga situationen gör att Malmö skulle kunna bli försökskommun.
2. Fler stödlärare så att alla elever får hjälp. Bristande kunskaper i språk och matematik vittnar om att allt fler elever behöver specialpedagogiska insatser. Finland kan fungera som inspiration. Där är det enkelt för elever att söka extra stöd i de ämnen de har svårt för. Där är det inte stigmatiserande att söka hjälp och tidiga insatser är lättillgängliga.
3. Nolltolerans mot mobiler i klassrummen. Det är dags att återinföra ordning i klassrummen. Förbud mot mobiltelefoner bör därför råda på samtliga lektioner såvida mobilerna inte är motiverade av undervisningsskäl.
4. Nolltolerans mot skolk. Frånvaro av oklar orsak ska utredas tillsammans med elevernas föräldrar och skolorna måste arbeta mer aktivt för att kraftigt minska ogiltig frånvaro. Om de åtgärder som skolan sätter in inte ger resultat bör en sista utväg användas: åberopa närvaroplikten och kräva att polis tillkallas för att hämta eleverna i fråga.
Med sommarskola för de elever som ligger efter, stödlärare för dem som har det lite svårare och ordning i klassrummen kan skolkrisen i Malmö vändas.

Torbjörn Tegnhammar

Noria Manouchi

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö.
Noria Manouchi (M) är vice ordförande Malmös grundskolenämnd.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen