Skåne

Jättelokan är en envis fiende – med ett effektivt motmedel

För två år sedan testade Helsingborgs stad att använda får som bekämpning mot jättebjörnloka. Det fungerar, men det tar sju års arbete innan alla frön är döda. Här är kommunekologens bästa bekämpningstips.

I juni 2015 påbörjade man experimentet att släppa ut får vid våtmarken i Rydebäcks och på Esket, vid gamla vattentornet på Råå. Det gav resultat. Fåren älskade jättebjörnlokan och mumsade i sig växten, som är giftig för människor att få på sig. Lokans växtsaft ger brännskador när man exponeras för solen.
Vid våtmarken i Rydebäck har fåren betat bort jättebjörnlokorna.
– Vi har kört experimentet ett par år på Esket nedanför vattentornet på Råå med goda resultat, så vi kommer att fortsätta låta fåren beta där. Om en jättebjörnloka fått fröa av sig lever fröna kvar i marken i sju år, så man får jobba vidare där, säger kommunekolog Fredrik Bengtsson.
Jättebjörnlokan är en trädgårdsväxt som spridit sig. Som fastighetsägare har man en skyldighet att bekämpa den. Det gäller både kommunen och privata fastighetsägare.
Fåren är en lösning på marker där man vill rensa undan rejält, men de är ganska brutala betare så även orkidéer och andra rara växter följer med på köpet.
– Får är bra på att hålla undan knepiga växter som jättebjörnloka och nässlor. Men vill man ha fram en finare flora fungerar det bättre med kor. Man får vara försiktig var man släpper ut sina får, säger Fredrik Bengtsson.
Den som ser växten ute får gärna anmäla det genom att ta en bild med appen ”Ett bättre Helsingborg”. Då får kommunen koordinaterna för var lokan växer.
Hur kan man själv bekämpa den?
– Det viktigaste är att plocka bort fröställningen innan den fröat av sig. Ta en sopsäck och dra över fröställning. Ha handskar och långärmad tröja på dig så att du inte får växtsaften på dig. Fröställningen ska brännas upp och absolut inte komposteras, så lägg soppåsen i hushållssoporna. Försök sedan försvaga roten genom att gräva upp den eller hugga ner den och ha koll på platsen i sju år.
Fakta

Hälsoeffekter av jättebjörnloka

Jättelokans växtsaft innehåller ämnet furokumarin. I kombination med solljus bildar furokumariner en kemisk reaktion som gör huden känsligare för solljus. Symptomen är enligt Giftinformationscentralen brännskadeliknande med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, vilka kan bli stora och smärtsamma.

Besvären kan komma med 1-2 dagars fördröjning. Ärrbildning och mörkfärgning av huden kan ske. Eftersom skadan uppträder först timmar efter exponering kan man skadas utan att märka det i tid. Problemen kan kvarstå i flera år efter kontakten med växten.

Gå till toppen