Familj

Minnesord om Bertil Rehnberg

Docent Bertil Rehnberg, Göteborg, skolman och kyrkohistoriker, har avlidit i en ålder av 100 år. Han sörjes närmast av syskon och övrig släkt.

1960 kom Bertil Rehnberg till det nybildade gymnasiet vid Johannes samrealskola i Malmö, sedermera Pildammsskolan. Han var lektor i kristendomskunskap och filosofi, som det hette på den tiden. I en av klasserna blev han småningom något av en legend. Han var inte klassföreståndare, han var inte den lärare som hade flest undervisningstimmar. Men han var så annorlunda att han drog allas uppmärksamhet till sig.
Bertil Rehnberg var uppvuxen i prästhem, blev fil. kand. i Uppsala och teol. kand. i Lund och därefter teol. lic. i Lund 1952. Efter läraruppdrag i Slottstaden, Ystad, Umeå hamnade han vid Johannes samrealskola och kommunala gymnasium. Några år senare disputerade han för teologie doktorsgrad i kyrkohistoria, blev docent och nästan samtidigt prästvigd för Göteborgs stift.
Men vid Johannes gymnasiet i Malmö stannade han i tjugotvå år.
I den latinklass som 1963 blev studentklassen L IV kom han att inbjudas till samtliga jubileer. Klassen hade under tio år för vana att jubilera varje år och varje år var Bertil Rehnberg den ende lärare som inbjöds och kom.
Redan vid den stora studentfesten, som skolan ordnade, hade Bertil utmärkt sig. Han som ofta betraktades som den evigt blyge ungkarlen, gick under kvällen från den ene till den andre och förhörde sig om framtidsplaner. Han blev snabbt allas favorit. Från att ha varit en udda legend, skildrad av och till med gymnasisters vassa tungor, blev han den omtyckte läraren som fick allas uppskattning.
Vid de större studentjubileer, som latinklassen i Malmö firade, inbjöds alltid Bertil, han och bara han var representant för hela lärarkåren. När klassen firade femtioårsjubileum kunde Bertil inte komma, men ett telefonsamtal till honom var självklart.
Nu har Bertil hunnit fylla hundra år, lyckönskad av åtskilliga och inte minst hans gamla skolklass i Malmö. Några veckor efter den stora högtidsdagen lämnade han vårt jordiska liv.
R.I.P.
Martin Lind
biskop emeritus, talesman för studentklassen L IV 1963
Gå till toppen