Lund

Nu ska ett nerbantat Forum Medicum bli verklighet

Det blir 2 000 kvadratmeter mindre än ursprungsplanen. Men nu är en ny detaljplan på gång för att Forum Medicum, byggnaden som ska samla Medicinska fakultetens studenter i Lund, ska bli verklighet.

Forum Medicum, skisser från Henning Larsen Architects.Bild: Henning Larsen Architects
Projektet har hållit på sedan 2013 och målet har varit att skapa en samlad miljö för undervisning och forskning vid Medicinska fakultetens verksamhet i Lund. Under förra året rådde det dock stor oenighet om vad bygget skulle få kosta.
Kritiker befarade att kostnaderna skulle innebära nedskärningar i verksamheten och samtidigt höjdes röster för att det inte var lönt att bygga om projektet inte skulle tillåtas att kosta.
Läs mer:Höga kostnader för Forum Medicum
Sedan dess har fakultetsstyrelsen beslutat att hyreskostnaden inte får överstiga 30 miljoner kronor per år.
– Projektet har reviderats och vi har minskat bygget med några tusen kvadratmeter, men vi ser ändå att vi kan behålla de funktioner som vi ser som relevanta, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten.
Den styrgrupp som tidigare fanns har ersatts av en projektsamordningsgrupp.
– Gruppen tillsattes i början av 2017. Vi såg det som att projektet nu gick in i en ny fas där mindre projektgrupper arbetar med allt från forskning till utformning av det publika rummet, säger Gunilla Westergren-Thorsson.
Forum Medicum ska kopplas ihop med de befintliga föreläsningssalarna vid Medicinska fakulteten och vara placerat ut mot Sölvegatan. Tillbyggnaden är på 13 000 kvadratmeter och i grundförslaget har den nya byggnaden fem våningar.
I veckan beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att stadsbyggnadskontoret ska ta fram förslag till en ny detaljplan som kan möjliggöra bygget. Utöver byggnadshöjd och material ska de då även kolla på tillgänglighet och trafiklösningar. Förhoppningen är att det ska finnas en antagen plan om ett och ett halvt år och att huset ska stå klart 2021.
Fakta

Forum Medicum

Projektet initierades då de nuvarande lokalerna på Health Science Center är i behov av betydande renovering och det blev då aktuellt att istället bygga helt nytt.

På Forum Medicum kommer alla de studenter som pluggar vid Medicinska fakulteten i Lund samlas i ett studentcentrum (läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, fysioterapeuter etc). Här kommer även den hälsovetenskapliga forskningens verksamhet byggs ihop med den kliniska och experimentella forskningen.

Det kommer även i fortsättningen vara en stor verksamhet på CRC i Malmö och på Medicon Village.

Gå till toppen