Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "En satsning på breddat deltagande bör inte handla om att sänka kraven på studenterna."

Politiker behöver värna universitetens och högskolornas akademiska frihet, autonomi och integritet. Det påpekar Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.

Kerstin Tham när hon installerades som rektor vid Malmö högskola.Bild: Patrick Persson
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna, skriver att högre utbildning går i arv från generation till generation (Aktuella frågor 10/8). Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning, tycks väl medveten om det och har i sommar presenterat ett förslag till ändring i högskolelagen. Det innebär att universitet och högskolor aktivt ska främja såväl breddad rekrytering som ett brett deltagande i högre utbildning. Förslaget har kritiserats för att förespråka sänkta krav och lägre kvalitet i högre utbildning.
En satsning på breddat deltagande bör inte handla om att sänka kraven på studenterna eller att godkänna alla studenter och därmed sänka kvaliteten på utbildningen. Den högre utbildningens kvalitet och forskningsanknytning är grundläggande för att studenterna ska lära sig att ha ett vetenskapligt grundat kritiskt förhållningssätt till kunskap. Däremot har universitet och högskolor ett speciellt ansvar för de grupper som kommer från studieovana miljöer.
Birgitta Ohlsson hänvisar till att nästan 70 procent av dem som läser på högskola och universitet har föräldrar som är högutbildade.
Malmö högskola, som får universitetsstatus vid det kommande årsskiftet, har sedan starten 1998 bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att främja breddad rekrytering och deltagande. Idag kommer cirka 70 procent av studenterna från studieovana miljöer och cirka 30 procent har utländsk bakgrund, riksgenomsnittet är 20 procent.
Malmö högskola arbetar utifrån att skattefinansierad utbildning är en demokratisk rättighet och att alla som har förutsättningar och intresse för högre utbildning ska känna att det är en möjlig väg. Att ta vara på och dela studenternas kunskap, erfarenheter och insikter är en viktig förutsättning för hög kvalitet i högskolans kurser och program. Det är även en utgångspunkt för det svenska nationella nätverket Includes arbete kring breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning.
Landets högskolor och universitet måste ta sitt samhällsansvar, men inte genom att dra ner på krav och kvalitet i högre utbildning utan genom att ta vara på och bygga vidare på människors kunskaper och intressen.
En mångfald av kunskap, erfarenheter och perspektiv berikar innehållet i högre utbildning och bidrar till utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och olika komplexa samhällsfenomen.
När Malmö högskola förvandlas till universitet kommer arbetet att aktivt främja breddad rekrytering och breddat deltagande att utvecklas. Dessutom ska högskolepedagogisk forskning inom området bedrivas. Det pågår redan omfattande satsningar på de olika fakulteterna för att studenterna ska utveckla sin förmåga att skriva och analysera akademiska texter.
Malmö universitet kommer även att främja studenternas globala engagemang. Målet är att studenterna ska kunna verka som förändringsagenter som yrkesverksamma och välutbildade medborgare.
Universitet och högskolor har även ett samhällsansvar att bidra till medborgerlig bildning och livslångt lärande. Det är viktigare än någonsin nu när populismen breder ut sig och osanningar sprids i en sällan skådad omfattning.
Det gäller att argumentera för — och visa — vetenskapligt grundad kunskaps värde i alla sammanhang. Universitet och högskolor runt om i världen kan stödja varandra i detta arbete.
Genom att främja breddat deltagande i högre utbildning kan lärosäten bidra till en berikande mångfald och skapa kunskap och kompetens för att möta framtiden.
Den kunskap och kompetens som finns bland nyanlända flyktingar måste tas tillvara. Många har redan en akademisk utbildning som de kan bygga vidare på och andra vill inget hellre än att lära sig svenska så snart som möjligt för att kunna studera vidare.
Sverige behöver även stärka mångfalden inom forskarutbildningen genom att anta fler doktorander som kommer från studieovana miljöer och som har utländsk bakgrund så att ny kunskap kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Studenterna behöver tidigt i sin utbildning komma i kontakt med forskning för att bli inspirerade att studera vidare på forskarnivå. På Malmö högskola tror vi att våra mest seniora akademiker, det vill säga professorerna, bör komma in tidigt i undervisningen, gärna första terminen. Forskning visar att lärarnas engagemang och involverande av studenterna i undervisningen är viktiga förutsättningar för lärande.
Jag välkomnar att frågan om breddad rekrytering och breddat deltagande nu kommit upp på den politiska dagordningen. Men det behövs andra perspektiv och en annan diskussion kopplade till universitets och högskolors samhällsansvar:
Hur kan universitet och högskolor bidra med ny kunskap för en mer hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt? Hur kan studenterna förberedas bättre inför högre studier? Kan gymnasierna höja kraven på studieresultat eller behövs det någon form av basår som en bro mellan gymnasium och högre utbildning? Låt oss diskutera dessa frågor vidare inom och utanför universitetsvärlden. Politiker behöver värna universitetens och högskolornas akademiska frihet, autonomi och integritet. Tillsammans måste viarbeta för breddat deltagande och vetenskapligt grundad kunskap för en hållbar samhällsutveckling.

Kerstin Tham

rektor vid Malmö högskola
Läs mer:”Klass bör intressera liberaler”
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen