Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Metod för förädling av biogödsel kan bli genombrottet för Lundaföretag

Lundaföretaget Ekobalans Fenix och biogasföretaget OX2 har tecknat avtal om ett pilotprojekt för förädling av biogödsel från biogasproduktion i Helsingborg. Målsättningen är att skapa en ny gödselprodukt för en global marknad.

Ekobalans Fenix grundare och affärsutvecklare, Gunnar Thelin, med bolagets kretsloppsgödsel i händerna.Bild: Kajsa-Stina Kalin
Idag används biogödsel från OX2:s produktion av biogas i Helsingborg på jordbruksmark i nordvästra Skåne. Men en nackdel är att biogödseln består av vatten till 96 procent, vilket ger höga kostnader och onödig miljöbelastning vid lagring, transporter och spridning.
Samtidigt har miljöteknikbolaget Ekobalans Fenix i Lund utvecklat en lösning som innebär att biogödseln förädlas till en torr produkt med växtnäring och mullämnen från biogödseln, helt utan vatten.
– Det är i regel svårt att få lönsamhet i biogasproduktion, vilket bland annat beror på alldeles för höga kostnader med att hantera biogödsel. Med vår teknik får man en bättre ekonomi i processen, säger Gunnar Thelin, grundare av och affärsutvecklare för Ekobalans Fenix
Gunnar Thelin, grundare av Ekobalans Fenix.Bild: Kajsa-Stina Kalin
Nu ska Lundaföretagets metod testas i ett pilotprojekt vid OX2:s anläggning i Helsingborg med planerad start vid månadsskiftet september-oktober i år. Tanken är att OX2 ska få mer kött på benen för att kunna avgöra om processen är värd att satsa på i en fullskalig förädlingsanläggning.
– Med vår lösning kommer den färdiga gödselprodukten ner i en volym som utgör en tjugondel av den ursprungliga biogödseln, säger Gunnar Thelin och fortsätter:
– Detta innebär helt nya marknadsmöjligheter för framförallt lantbrukare. Även om kunden i det här fallet skulle besluta sig för att inte gå vidare, så kommer data från projektet ha hög relevans och skapa möjligheter för andra kunder.
Tillverkningen med det nya förfarandet sker i olika steg. Bland annat avvattnas biogödseln, och kväve och fosfor utvinns från vattnet som avskilts. Därefter mixas den torkade biogödseln med den utvunna fosforn och kvävet till en koncentrerad gödselprodukt, som kan spridas med samma utrustning som används för vanlig konstgödsel.
Det överblivna vattnet i processen rengörs och blir så pass rent att det kan släppas ut i vattendrag i naturen eller användas till bevattning.
– Vi känner oss säkra på att projektet kommer att gå vägen. När vi visar att det här fungerar så öppnas en marknad med över 100 kunder i Sverige; biogasproducenter och livsmedelsindustrin. Det finns också potential på den globala marknaden. Ingen annanstans i världen tillverkar man en koncentrerad gödselprodukt från biogödsel, där man tillvaratar alla beståndsdelar i processen, säger Gunnar Thelin.
Gå till toppen