Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö mot diskriminering

DEBATT: ”Att bli bedömd på basis av sina meriter är en mänsklig rättighet”

Fördomsfria rekryteringar är lagstadgat och inget som arbetsgivare och rekryteringsföretag kan tillämpa som framgångskoncept. Det understryker företrädare från antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering (MMD) i ett debattinlägg, med anledning av en tidigare artikel på 8till5.

Sydsvenskan skriver i en artikel under arbetsmarknad den 15 augusti att fördomsfria rekryteringar är på frammarsch. Vi på MMD tycker såklart att det är viktigt att uppmärksamma och diskutera de problem med diskriminering som finns såväl inom rekryteringsprocesser som inom arbetslivet som helhet.
Läs mer: Fördomsfria rekryteringar på frammarsch: Skånsk rekryteringssajt hakar på trenden
Men icke-diskriminering inom rekrytering och på arbetsmarknaden kan aldrig vara en fråga om ”välgörenhet” och inte heller en fråga om effektivitet eller lönsamhet. Att inte bli diskriminerad utan istället bli bedömd på basis av sina meriter är en mänsklig rättighet.
Svensk, och europeisk, lagstiftning fastställer tydligt vad som gäller vid rekrytering: ”En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren […] gör en förfrågan om eller söker arbete” (2 kap. 1§ diskrimineringslagen).
Vi på MMD vet att kunskapen kring diskrimineringslagstiftningen generellt är låg. Men i anslutning till Sydsvenskans artikel om fördomsfria rekryteringar så är det viktigt att lyfta fram att varken arbetsgivare eller rekryteringsföretag får välja bort den mest meriterade på grund av till exempel graviditet eller etnisk bakgrund.
Det strider mot svensk lagstiftning. På samma sätt som det strider mot svensk lagstiftning att välja bort någon på grund av dennes ålder, religion, sexuella läggning, funktionsnedsättning eller könsidentitet.
Det är med andra ord så att om TNG:s kunder hade gjort ett annat val än att anställa de två gravida kvinnorna så hade det varit olagligt. I vårt arbete har vi flera gånger mött rekryteringsföretag som berättar om kunder som inte vill ha sökande med till exempel viss etnicitet eller viss ålder. I rädsla att förlora uppdrag har rekryteringsföretagen gått arbetsgivaren tillmötes och följt kundens instruktion. Ett rekryteringsföretag som gör detta diskriminerar. Det är ett lagbrott.
Rekryteringsföretag som TNG och Cverige som tar ansvar och arbetar för att motverka fördomar, medvetna och omedvetna, inom rekryteringsprocesser är viktiga aktörer för att få till stånd en förändring.
Men att arbetsgivare ska följa svensk lagstiftning kan inte vara en ”nisch” eller ett framgångskoncept. Det är inte valbart. Det är ett grundläggande krav och det måste vara något som alla chefer, HR-ansvariga och rekryteringsföretag har som utgångspunkt.

Karin Henrikz

jurist och biträdande verksamhetschef, MMD

 Johanna Ingemarsson

jurist, MMD

 Selma Gušić

processledare, MMD
Fakta

Malmö mot diskriminering

Byrån arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering, och genom att ge kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter, antidiskriminering och normer.

Gå till toppen