Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

DEBATT: Särbehandling av hur styrelsearvoden beskattas försämrar svensk konkurrenskraft

Per Westerberg och Kristina Jarring Lilja representerar Styrelseakademin.
Utan möjligheten att ta upp styrelsearvoden som inkomst av näringsverksamhet blir det mycket svårare att bedriva ett modernt styrelsearbete. Därmed riskerar små och medelstora företag i Sverige att förlora den kompetens som är tänkt att bidra till deras framtida tillväxt. För att undvika detta bör regeringen så fort som möjligt förändra lagstiftningen så att styrelsearvoden kan beskattas som inkomst av näringsverksamhet på samma sätt som andra arvoden.
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni, som fastslår att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, kommer att få effekter som inte är till gagn varken för styrelseledamöter eller alla de tusentals bolag runt om i landet som eftersöker professionella styrelseledamöters kompetens.
Av Sveriges alla bolag är 90 procent små eller medelstora. För att få professionell styrning av dessa är det viktigt att bedriva ett framåtriktat styrelsearbete med både kontroll och affärsdriv. Ett aktivt styrelsearbete innebär att utifrån ett ägardirektiv sätta en relevant och tydlig strategi med klara mål för den operativa ledningen. I det aktiva styrelsearbetet bidrar externa professionella styrelseledamöter med kunskap och erfarenhet som ofta saknas i företagsledningen i mindre bolag.
Att arbeta professionellt med styrelsearbete som ett yrke medför omkostnader. För att skapa maximalt värde i de bolag vi är engagerade i behöver vi kontinuerligt kompetensutveckla oss genom utbildning, delta i seminarier och ingå i nätverk. Vi behöver ibland också ta hjälp med juridiska och tekniska frågor samt anlita rådgivare. Det är ofta lämpligt att hyra ett kontor, och att teckna olika försäkringar. Allt detta kostar pengar och utgör avdragsgilla kostnader - om styrelsearvodena kan faktureras från ett företag.
Domen riskerar därför att göra så att färre kommer att ha intresse för att arbeta professionellt med styrelsearbete när intäkterna inte längre täcker kostnaderna.
Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar för sin nya tolkning genom att hänvisa till att ansvaret som styrelseledamot är personligt. Det stämmer naturligtvis men har inte hindrat andra från att driva verksamhet i aktiebolag. Ett näraliggande exempel är bolagets revisor som har ett personligt ansvar medan ersättningen tas ut via bolag. Andra exempel på personligt ansvar som tillåts bedriva näringsverksamhet är läkare och psykologer.
Styrelseakademien är en oberoende ideell organisation med 16 lokala föreningar där Styrelseakademien Skåne är den näst största föreningen med 700 engagerade medlemmar i en region med 10 000 små och medelstora företag. Våra medlemmar är på olika sätt är aktiva inom styrelsearbete såsom styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare och entreprenörer. Vi drivs av övertygelsen att ett professionellt, värdeskapande styrelsearbete bidrar till det svenska näringslivets globala konkurrenskraft.
Om styrelsearbete inte längre kan bedrivas som näringsverksamhet måste lagen ändras. Styrelseakademien uppmanar därför regeringen att så fort som möjligt förändra lagstiftningen så att det är fortsatt möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Förändringen är liten och påverkar inte skattelagstiftningen i övrigt och bör därför genomföras så fort som möjligt. Vi anser att det svenska näringslivet behöver fler engagerade och erfarna styrelseledamöter, inte färre.

Per Westerberg och Kristina Jarring Lilja

Per Westerberg är ordförande för Styrelseakademien Sverige och Kristian Jarring Lilja är ordförande för Styrelseakademien Skåne.
För den som vill läsa mer: Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M) menar att ”konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att påverka Sveriges näringsliv på alla nivåer med långtgående konsekvenser”, att domen ”tar bort en hel bransch och minskar antalet företagare”. Detta framför han i en interpellation till näringsminister Mikael Damberg (S) med frågan om vilka åtgärder ministern avser att vidta för att hantera följdverkningarna.
Gå till toppen