Malmö

Klart för byggstart: Sex års spårläggning inleds mellan Malmö och Lund

Nu byggs fyrspår mellan Malmö och Lund. Redan nästa vecka samlas Trafikverket och det svensk-spanska byggkonsortiet NCC/OHL för startmöte. Därefter inleds förberedande byggarbeten. Det första spadtaget dröjer dock till den 27 oktober.

Så här kommer tågen att susa fram mellan Malmö och Lund när fyrspåren förbi Arlöv, Åkarp och Hjärup är klara om sex år.
Sedan tre decennier har det funnits planer på att ersätta det hårt trafikerade dubbelspåret mellan Malmö och Lund med fyrspår. Redan i maj var NCC Sverige AB och spanska Obrason Kuarte Lain SA redo att inleda arbetena. Efter ett överklagande och en rättslig överprövning har tilldelningen av entreprenaden vunnit laga kraft först nu.
– Vi skrev kontrakt i tisdags. Nu ska vi ha startmöte inom en veckas tid. Det är en juridisk formalitet. Därefter inleds planering och projektering, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare på Trafikverket för den omfattande fyrspårsutbyggnaden.
Utbyggnaden till fyrspår kommer att pågå minst sex år och kan ge en hel del störningar i pendelstågstrafiken mellan Malmö och Lund. Men ambitionen är att minimera förseningarna med två tillfälliga reservspår.
– Vi bygger inte bara fyra spår. Vi bygger sex. Två av dem plockar vi bort när bygget är klart, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
I den planeringsprocess som nu tar vid ska NCC och OHL bygga tillfälliga anslutningsvägar fram till de stora arbetsplatserna i Alnarp, Åkarp, Arlöv och Hjärup. Dessutom ska entreprenörerna hjälpa Trafikverket att hitta tekniska lösningar på en handfull svåra problem.
– Det handlar bland annat om att minska störningarna för bil- och tågtrafiken i korsningen vid Alnarp mellan E6 och stambanan. Vi ska bygga på ett sätt som gör att trafiken stängs av under så kort tid som möjligt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
– Dessutom ska vi i varje samhälle bygga tillfälliga broar över järnvägen som gör att biltrafiken fungerar i Arlöv, Åkarp och Hjärup.
Järnvägen ska gå i tågtunnlar under både Åkarp och Hjärup när det nya fyrspåret mellan Malmö och Lund står klart om sex år. Byggstarten sker i oktober.
Att NCC får hjälp av ett spanskt byggbolag beror enligt Eisenschmidt på att Trafikverket vill få in internationell kompetens i utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.
OHL sägs vara särskilt duktigt på betongkonstruktioner och har i såväl Spanien som i andra länder medverkat i en rad stora projekt. Just nu jobbar såväl OHL som andra spanska byggbolag mer i utlandet än på hemmaplan till följd av en svag inhemsk byggkonjunktur.
De byggarbeten som inleds nu gäller järnvägssträckan Arlöv-Flackarp, men det finns en option på att arbetena ska sträcka sig hela vägen fram till Lunds Central.
– Om den optionen utlöses finns det en chans att hela sträckan från Malmö till Lund blir klar redan 2024. Annars kan det dröja till 2028-29. Vi hoppas spara tid genom att NCC och OHL bygger helheten, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
Än finns det ingen färdig järnvägsplan för sträckan Flackarp-Lund. Den 5 september är fastighetsägarna och de boende i området inbjudna till samrådsmöte om den tänkta utbyggnaden.
I planerna finns en ny pågastation på Klostergården, en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen samt nya järnvägsbroar över Höje å samt väg 108.
Gå till toppen