Aktuella frågor

Debattinlägg: "Det danska utspelet kring Stora Bält-förbindelsen inger hopp inför diskussionen om Öresunds broguld."

För danskarna har det tidigare varit ett argument att det inte kan vara billigare att åka över en bro till utlandet än inom Danmark. När nu avgiften för Stora Bältbron sänks öppnar det för justeringar över Öresund, skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Att den danska regeringen planerar att sänka avgiften över Stora Bält-bron med 25 procent kan påverka vad det kostar att köra på Öresundsbron, skriver Per Tryding.Bild: Hussein El-alawi
Att den danska regeringen planerar att sänka avgiften över Stora Bält-bron med 25 procent har stor strategisk betydelse för Öresundsregionens utveckling. Det kan påverka avgiften på Öresundsbron och en framtida förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Beskedet om sänkningen, som kom under den gångna veckan, följer efter en lång debatt i Danmark kring hur vägar och järnvägar ska betalas.
Bron över Stora Bält är idag en succé. En officiell dansk utvärdering visade nyligen att den skapat värden för 500 miljarder svenska kronor.
Stora Bält-bron har slagit alla förväntningar, både när det gäller trafik och ekonomi. Den har dessutom revolutionerat Danmarks inre liv, möjligheterna till förflyttning för såväl varor som människor inom landet. Till exempel har bryggeriet Carlsberg gått från över 50 mellanlager, depåer mellan bryggerier och butiker, till under 20. Det innebär enorma besparingar som inte bara kommer företaget till del, utan också samhället som helhet.
Inom tio år är de lån som togs för att bygga Stora Bält-förbindelsen återbetalda och då skapas miljardvinster varje år. Det är skälet till att debatten kring hur broavgifterna ska hanteras har blivit alltmer intensiv. Det går nästan att tala om en guldrusch. Frågan är hur det nya feta kassaflödet ska hanteras.
Två olika synsätt står mot varandra.
Det ena är att det ska bli gratis att köra över bron när lånen är betalda. Huvudargumentet är att det är bäst för samhället i stort. Är det gratis att ta sig över bron, blir det fler resor och fler affärer.
Den andra ståndpunkten är att det är bäst att ha kvar någon form av broavgift och använda överskottet till att investera i vägar och järnväg. Här är argumenten att en ökad trafik sliter på miljön, att avgifter ger möjlighet till att styra vilken sorts trafik som ska ske på bron och att skattebetalarna avlastas eftersom de som kör får betala för sina egna behov.
Redan idag användsdet framtida överskottet av den danska staten. Broguldet hägrar och folketinget har inte velat vänta tio år på att avbetalningen ska bli klar utan har plockat ut 9 miljarder danska kronor genom att förlänga återbetalningstiden. Pengarna går till andra trafikinvesteringar.
Kritik har kommit från Jylland, där såväl allmänheten som vissa företag gärna ser en gratisförbindelse. Den danska regeringens utspel om en prissänkning går kritikerna till mötes och innebär att regeringen har kommit fram till att ett lägre pris ger ökad rörlighet och därmed är bra för samhällets ekonomi.
Sann dansk pragmatism, där fokus på resultatet är främsta ledstjärna, har inneburit lite av båda synsätten. Det är en bra lösning i detta fall. Båda sidor har väl belagda poänger. Å ena sidan är det en god idé att se till att man kan få in pengar från broavgifter som kan återinvesteras.Svenska statens oförmåga att hantera underhållet av vägar och järnvägar via statsbudgeten visar att det behövs. Å andra sidan finns det skäl att särbehandla olika sorters trafik. Pendlare och personer som inte har något alternativ till att använda en fast förbindelse bör gynnas. Det sker visserligen redan genom rabatter, men när förbindelsen är återbetald kan det göras betydligt kraftigare.
En liknande diskussion som den danska när det gäller Stora Bält-förbindelsen behövs nu kring Öresundsbrons framtida överskott. Striden kommer att stå mellan regionen och i första hand den svenska staten som båda gärna tar del av överskottet.
För danskarna har det tidigare varit ett argument att det inte kan vara billigare att åka över en bro till utlandet än inom Danmark. När nu avgiften för Stora Bältbron sänks öppnar det för justeringar över Öresund.
Fasta förbindelser över vatten är perfekta för att ta ut avgifter, eftersom det är svårt att ta en annan väg. Ett sådant system har gjort att New York har världens största tunnelbanenät som helt finansieras av broavgifter till Manhattan. Det har starkt bidragit till regionens ekonomiska framgång och inneburit en klimatpolitisk succé. Öresund är ett av få ställen i världen där New York-modellen skulle gå att genomföra med lika gott resultat.
Att det nu blir billigare att åka över Stora Bält är intressant också i relation till en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det senaste året har danska politiker börjat intressera sig mer konkret för en sådan förbindelse. Utspelet om en sänkning över Stora Bält är också ett uttryck för stort förtroende för fasta förbindelsers förmåga att leverera välstånd. Just när det gäller det står HH-förbindelsen urstark. Den är sannolikt den allra mest lönsamma av de skandinaviska broprojekten över Stora Bält, Öresund och Fehmarn Bält.
Det danska utspelet kring Stora Bält-förbindelsen inger hopp inför diskussionen om Öresunds broguld. Det är dessutom en diskussion som behöver inledas nu.

Per Tryding

Per Tryding är vice vd för Sydsvenska handelskammaren.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen