Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Läsartext: Samhället måste ställa sig bakom de tjejer som utsätts för sexövergrepp

Flera av fallen av ofredande har anmälts från publikhaven framför festivalens scener.Bild: Patrick Persson
Samhället måste göra något åt de här männen och killarna som tafsar på unga tjejer.
"Det är vedervärdigt att läsa dessa anmälningar", säger Malmöpolisens presstalesperson, angående de då arton fall som rapporterats på Malmöfestivalen, i Sydsvenskan den 15 augusti.
Män och killar begår brottsliga, skamliga handlingar mot unga tjejer och kvinnor mitt i stan, mitt i publikhavet, mitt i det öppna samhället. De tjejer som blir offer för deras tafsande är oftast i en mycket känslig ålder och deras tillit till både män och samhället tar skada.
Detta är en samhällsfråga och en mansfråga. Vi lever i en rättsstat, Sverige, och kommunen har att verka för att invånarna kan vistas ute och ta del av kultur och nöjen utan att riskera utsättas för sådana brott mot sin person. Samhällets, i detta fallet kommunens, reaktion på och hanterande av dessa riskbeteenden bör kunna ske på ett sätt så att det blir en förändring, så att män och killar inte fortsätter att utsätta unga kvinnor för brott. Förutom att de ställs till svars och döms i domstol.
Ett förslag är att kommunen samlar berörda män och killar och låter dem delta i gruppsamtal. Tidigare fanns ”Manfred”, en mansgrupp inom socialtjänstens ramar. Annars kan man rekrytera eldsjälar såväl bland äldre som unga, som arbetar för positiva aktiviteter och är beredda att diskutera värderingar.
Förstärkning av vakter vid publika aktiviteter och konserter behövs också. Unga kvinnor bör på så sätt få en helt annan typ av aktivt samhällsstöd.
Jag hoppas kommunen tar sitt samhällsansvar och vill göra såväl snabba som mer långsiktiga insatser i dessa fall. I samarbete med arrangörer, där det är aktuellt. Gruppen unga kvinnor ska inte behöva vänta på det. Inte vi andra heller. Jag tror på att det går att göra något positivt snabbt.

Monica Norell

Monica Norell i Malmö har arbetat med mänskliga rättigheter under många år i olika organisationer.
Svar:

Vi vill ha en festival utan sexuella ofredanden

Att bedriva långsiktiga förebyggande insatser som syftar till att förändra beteende samt att diskutera och förändra destruktiva normer är viktigt, precis som du skriver. Där har Malmö stad ett uppdrag och en strategi som bland annat innebär att sexuellt våld och sexuella övergrepp ska minska. Skolorna arbetar fortlöpande med att fokusera på värdegrundsarbete, förhållningssätt och bemötande. Ett annat praktiskt exempel är en pågående satsning, där fritidspersonal, som möter unga i Malmö, fått utbildning i hur kunskaper om sex, våld och genus kan användas i mötet med unga. Det långsiktiga och förebyggande arbetet fortsätter framåt under 2017–18 med ett operativt kunskapsteam och fördjupningsutbildningar i samverkan med frivilligorganisationer.
Det är också viktigt att jobba med de personer som begått övergrepp. För dem som är över 18 år finns samtalsmottagningen – som tar emot både våldsutsatta och våldsutövare. På Koncept Karin kan misstänkta för sexualbrott och våld i nära relation också erbjudas olika former av stöd. Barnkriscentrum jobbar specifikt med unga förövare och på Plattform Malmö finns flera verksamheter som vänder sig till ungdomar som begått brott. De som blir dömda kan dessutom få kortare straff omvänt till behandlingsinsatser inom frivårdens ROS-program (relation och samlevnad) som handlar just om sexuella övergrepp.
Vi tar givetvis avstånd från alla typer av ofredanden. Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och inget enskilt festivalproblem. Men eftersom detta samhällsproblem finns har Malmöfestivalen under flera år jobbat hårt med att skapa en säkerhetsorganisation som arbetar strategiskt och systematiskt med trygghets- och säkerhetsfrågorna. I år innebar det rent praktiskt att vi hade extra mycket säkerhetspersonal på plats, dels över området i stort, men även specifikt under konserterna där vakter fanns på podier i publikhaven. Självklart har vi även ett nära samarbete med polisen som i år hade kameraövervakning över i stort sett hela festivalområdet.
Säkerhetspersonalen är specialutbildad i hanteringen av sexuella ofredanden. Det betyder att deras arbete inte endast handlar om att ta hand om förövaren, utan att också erbjuda stöd till den som utsatts för ofredandet. På festivalen fanns även ambulerande socialarbetare som gav professionell hjälp till den som utsatts. Dessutom fanns under hela festivalveckan bland annat ATIM Kvinno- och ungdomsjour, Malmö Kvinnojour och Trans- och tjejjouren på Hamngatan för den som ville ha en vuxen att prata med.
Både i år och i fjol har vi uppmanat våra besökare att anmäla alla incidenter de ser eller är med om på plats till polisen eller vår säkerhetspersonal. Vi vill alla ha en Malmöfestival utan några sexuella ofredanden och att viljan att anmäla ökat och, att så pass många förövare gripits, ser vi som något positivt.

Jonas Hult

Chef för trygghets- och säkerhetsenheten i Malmö stad
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen