Huvudledare

Ledare: Gängen ska inte få härja fritt på sjukhusen.

Polis på plats vid akuten i Malmö efter en skottlossning.Bild: Johan Nilsson/TT
Hot och våld mot sjukhuspersonal, inte minst på akutmottagningarna i landets större städer, är inget nytt fenomen. Dessvärre tyder mycket på att problemet eskalerar.
De senaste åren har uppgörelser mellan olika kriminella grupperingar blivit vanligare, vilket inneburit att sjukhusen får ta hand om allt fler skottskadade patienter. Sjukhusen i Malmö och Lund har vårdat ett 80-tal skottskadade sedan 2015. Det har hänt att polis med skjutklara automatvapen vaktat korridorerna på avdelningar där gängmedlemmar vårdats.
Allt fler sjukhus gör upp särskilda rutiner som sätts i verket när skottskadade patienter kommer in – polis och väktare tillkallas, portar låses. Det händer att akutmottagningar mer eller mindre belägras av upprörda släktingar och vänner till den skadade.
Den nya akutmottagningen på sjukhuset i Södertälje, som öppnade på måndagen, kommer att vara låst dygnet runt. Sedan årsskiftet gäller en policy som innebär att endast en anhörig per patient släpps in på akuten. Om hotfulla situationer uppstår har sjukhuset väktare som kan kallas in.
"Det är ett tuffare klimat idag och vi måste vara proaktiva", säger sjukhusets säkerhetschef Melina Mellin till SVT.
Men enligt vårdpersonalen uppstår de allvarligaste problemen med hot och trakasserier i ett senare skede, inne på vårdavdelningarna.
"Det gäller att se till att man sätter hårt mot hårt mot de här kriminella gängen. Så fort man hotar eller trakasserar någon till exempel på ett sjukhusområde, ja då ska man sys in", säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Aktuellt (28/8).
Om det ändå vore så enkelt. Anställda drar sig ofta för att anmäla hoten av rädsla för gängen. Att domstolar regelmässigt skulle börja häkta människor för olaga hot förefaller minst sagt osannolikt, om det nu är vad statsrådet föreställer sig. Det krävs också rätt mycket för att den här typen av hot – som många gånger kan vara svåra att bevisa – ska leda till fängelsestraff.
Hot och våld drabbar även ambulanspersonal och brandkår. I december förra året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att "föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner". Utredningen ska vara klar nästa sommar.
"Straffhöjningar kan ha en signalfunktion, men man måste gå till roten med problemet. Samhället måste återta kontrollen och för det krävs omfattande polisiära och sociala insatser, som jag bedömer det", sade den särskilde utredaren, riksåklagare Anders Perklev, till Kommunalarbetaren tidigare i år.
Perklev har rätt. Och till dess att samhället "återtar kontrollen" behöver åtgärder vidtas för att förbättra säkerheten.
På Aktuella frågor häromveckan (24/8) föreslog de två moderaterna Carl Johan Sonesson, oppositionsledare i Region Skåne, och Stefan Lamme, andra vice ordförande i Region Skånes sjukvårdsnämnd Sus, att sjukhusområden ska hägnas in och hållas stängda åtminstone nattetid. I debatten har det också hörts förslag om att införa särskilda säkerhetsklassade kliniker för hotfulla patienter, eventuellt i anslutning till landets fängelser.
Det låter orealistiskt:
Ska sjukhuspersonal i ett läge när en person behöver akut hjälp först slå fast om hen hör hemma på säkerhetsavdelning? I en tid då platsbristen är ett gissel på snart sagt varje klinik? Hur kommer debatten om kriminellas "gräddfiler" då att låta?
Men att begränsa tillträdet till landets sjukhusområden till några få, övervakade entréer borde det inte finnas några större invändningar mot. Det finns inga tungt vägande skäl att låta vem som helst röra sig fritt där. Sonesson och Lamme föreslår också att sjukhusområdena kameraövervakas. Det är inte helt oproblematiskt. Här finns särskilda hänsyn att ta med tanke på vikten av att skydda de vårdsökandes personliga integritet.
Säkerheten för personal och patienter måste alltid komma i första rummet. Lagstiftningen och säkerhetsnivån behöver anpassas till en delvis ny verklighet. De gängkriminella ska aldrig tillåtas att styra och ställa.
Läs mer:60 skjutna på ett år – här plockas kulorna ut
Läs mer:Säkerhetsansvariga: orealistiskt med inhägnade sjukhus i Skåne
Läs mer:Beväpnad fick vänta för länge: hotade döda vårdpersonal
Läs mer:Vårdnotan för en enda skottskadad – 130 000 kronor
Gå till toppen