Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Sova genomgår rekonstruktion

Tingsrätten i Malmö har godkänt en ansökan om rekonstruktion av Vellingeföretagen Sova AB och Sova Logistics AB. Rekonstruktören har goda förhoppningar om företagens framtid.

Arkivbild: Sängvaruhuset Sova i Ängelholm.Bild: Anders Malmberg
Ola Sellert på Trägårdh Advokatbyrå har utsetts till rekonstruktör, det kommer också vara han som hanterar pengaflödet i bolagen under rekonstruktionen. Verksamheten ska rulla på som tidigare, leverantörerna fortsätter sina leveranser. De drygt 370 anställda får betalt av den statliga lönegarantin, inte heller kunderna ska påverkas.
– Detta är bolag med ett välkänt varumärke, det finns stora värden att rädda. Ledningen har tagit tag i situationen i god tid så att man har kapacitet att köra verksamheten under rekonstruktion och komma ut friskt, säger Ola Sellert.
Arkivfoto: Ola Sellert är advokat på Trägårdh Advokatbyrå.Bild: Johan Wessman
Vad har lett fram till behovet av rekonstruktion?
– Sova-företagen har hamnat i denna situation för att de har stora omstruktureringskostnader, de har bland annat tagit in de butiker som tidigare låg på franchise och lagt ner några butiker. De strukturerar också om bland personalen. Det har kostat pengar. De har också haft krediter hos leverantörer som nu har krävt kortare betalningstider på skulderna. Allt detta påverkar ju bolagen likviditetsmässigt. Det finns ett behov av att lätta på skuldbördan som de har dragit på sig genom leverantörskrediterna.
Hur ska det ske?
– Det är min uppgift att förhandla med leverantörerna. Det blir sannolikt genom något slags ackordsförslag, ett nedsättande av fordran alltså.
Finns det ett nytt kapitaltillskott?
– Ja, bolaget har kreditgivare som har ställt sig bakom rekonstruktionen och varit beredda att stötta den. Det är ju också ett gott tecken.
Den 14 september är det borgenärssammanträdande inför tingsrätten. Då ska Sova-företagen presentera en preliminär rekonstruktionsplan.
Fakta

Om Sängvaruhuset Sova

• Sova grundades 1988.

• Sova har 43 butiker, bland annat i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad.

• Sova AB omsätter 650 miljoner (2016-04).

• Sova Logistics AB omsätter 391 miljoner (2016-04).

Fakta

Så här går en företagsrekonstruktion till

1. Bolagets styrelse ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten, som oftast beslutar om rekonstruktion samma dag. En rekonstruktör utses på förslag av bolaget. Rekonstruktören arbetar som en god man: arvoderas av bolaget men arbetar även för fordringsägarna.

Rekonstruktionen beslutas för tre månader i taget men får ta högst ett år.

Genom rekonstruktionen skyddas bolaget från konkurs och utmätning och får inte betala gamla skulder. Visst skydd för bolagets avtal. Den statliga lönegarantin kan finansiera personalens löner under en kortare tid. Bolaget har alltså köpt sig tid att komma på fötter igen.

2. Rekonstruktören informerar alla fordringsägarna om rekonstruktionen, och kallar till möte.

3. Vid mötet presenteras en preliminär plan med en analys om bolagets problem och förslag till lösning, exempelvis förändrad verksamhet eller personalnedskärningar.

De flesta fordringsägare ser hellre en rekonstruktion än en konkurs, för då finns chans att få tillbaka en del av de satsade pengarna.

För att driva verksamheten behöver bolaget kapital. Den som lånar ut pengar under rekonstruktionen har stark förmånsrätt och större chans att få tillbaka pengarna om bolaget går i konkurs.

4. Bolaget måste ha råd att betala dels kontant för leveranser av varor och tjänster, dels ackordlikviden, och ha ett rörelsekaptial efter rekonstruktionen. Då behövs oftast ett kapitaltillskott från ägaren eller annan finansiär.

5. Efter några månader har rekonstruktören undersökt bolagets överlevnadsmöjligheter ytterligare och presenterar en detaljerad plan för att förbättra bolagets lönsamhet. Oftast sker detta i samband med ackordserbjudande.

Ett ackord är en överenskommelse om möjlighet att få tillbaka en del av de utlånade pengarna mot att fordringsägarna skriver av större delen av skulderna.

6. Rekonstruktören yttrar sig om huruvida fordringsägarna bör acceptera ett ackord eller inte.

7. Ackordet fastställs av tingsrätten när en stor majoritet av fordringsägarna accepterat det.

8. Bolaget betalar tillbaka pengarna som fastställts. Fordringsägarna avskriver resten. Bolaget är nu finansiellt rekonstruerat.

Gå till toppen