Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Spårvägsutgrävning överklagad till högsta instans

Den arkeologiska utgrävningen vid Allhelgonakyrkan har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Nu får vi tänka bort ytan, säger Anders Ternblad, projektledare för spårvägen.

Avspärrningen är fortfarande kvar, trots att inga utgrävningar påbörjats. Utformningen kan komma att förändras.Bild: Sandra Henningsson
En privatperson har överklagat länsstyrelsens beslut att en arkeologisk utgrävning ska göras utanför Allhelgonakyrkan där spårvägen ska dras fram. Lunds kommun har precis fått beskedet att beslutet nu överklagats till högsta möjliga instans.
Förvaltningsrätten har tidigare slagit fast att den person som överklagat inte har rätt att göra det. Kammarrätten gav inte prövningstillstånd. Nu ligger bollen hos Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten).
– Nu kan vi inte vänta längre, nu får vi ta fram en lösning där vi inte behöver tillgång till den marken, säger Anders Ternblad.
Betyder det att spårvägsspåren dras annorlunda?
– Nej, det handlar inte om hur det är tänkt att se ut eller fungera. Det blir en byggteknisk fråga. Om det skulle gå så långt att en arkeologisk utgrävning inte ska genomföras och vi inte får bygga på ytan skulle det bli problem. Men det är spekulation på väldigt lång sikt. Det går inte att sia om. Vi utgår från att arkeologin behöver utföras, säger han.
Överklagandet nådde högsta förvaltningsdomstolen på tisdagen. Juristen och justitiesekreteraren Emilia Franke har fått det på sitt bord.
– Jag har inte satt mig in i målet än. Jag har bara konstaterat att det inte är brådskande. Normalt sett tar man ställning till om man ska meddela prövningstillstånd eller inte i den turordning som målen kommer in. Vi har som mål att ta ställning inom sex månader. I vissa fall kan det gå väldigt snabbt, på bara några veckor, ibland tar det tyvärr mer än sex månader, säger hon.
Lunds kommun har fått besked om att domstolen inte betraktar målet som ett förtursärende. Exempel på sådana är enligt Emilia Franke tvångsomhändertaganden av barn och missbrukare, samt upphandlingar.
Länsstyrelsen gav utgrävningsuppdraget till Kulturens arkeologer genom ett så kallat direktval. Starten är nu cirka fem månader försenad. Genomförandet tros ta omkring 48 dagar.
Hur påverkar överklagandet era möjligheter att genomföra utgrävningen?
– Vi planerar inte över huvud taget förrän vi får tydliga besked. Vi har hela tiden fått göra om vår tidigare planering. Det är en besvärlig situation, men den demokratiska processen måste ha sin gång, säger Aja Guldåker, som koordinerar Kulturens utgrävningar.
Sköra skelett ”kan gå i tusen bitar” och behöver dokumenteras på plats, vilket inte är förenligt med frost, snö och vinter. Undersökningsplanen länsstyrelsen godkänt förutsätter också medverkan av experter, som måste ha tid att delta i arbetet.
– Kan vi så gör vi det, om vi bedömer att vi kan genomföra utgrävningen innan det är risk för tjäle, säger Aja Guldåker.
Sydsvenskan har tidigare berättat om andra försök att stoppa spårvägsbygget. Då hade spårvägsplakat rivits ner och ord som ”Återställ”, ”Avbryt” och ”Inställt” sprejats på arbetsmaskiner. I måndags har liknande text klottrats på en däckbarriär på Norra Vallgatan. Skadegörelsen kommer att polisanmälas.
”Det är en besvärlig situation”, säger arkeologen Aja Guldåker om att Kulturen inte kan planera för den arkeologiska utgrävningen inför spårvägsdragningen i Lund.Bild: Sandra Henningsson
Gå till toppen