Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Tröghastighetståg tar inte Sverige till framtiden.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.Bild: Henrik Montgomery/TT
Några höghastighetståg värda namnet ser Trafikverket inget utrymme för. När den nya nationella transportplanen för 2018–2029 presenterades på torsdagen stod det klart att myndigheten tycker att det blir för dyrt med höghastighetsbanor mellan landets tre största städer.
Visst föreslås utbyggnad av sträckorna Lund–Hässleholm samt Ostlänken för farter upp till 250 kilometer i timmen. Men målet har varit 320 kilometer i timmen. Och det är en klen tröst att Västkustbanan står klar för den förra hastigheten när dubbelspåren mellan Helsingborg och Ängelholm har färdigställts. För enligt Trafikverkets plan dröjer det länge innan tågen till Skåne från Stockholm går i motsvarande hastighet. Sträckan Jönköping–Hässleholm föreslås bli den som byggs ut allra sist.
Trafikverkets bedömning grundar sig, enligt generaldirektören Lena Erixon, på att det anses för dyrt att bygga höghastighetsbanor för 320 kilometer i timmen. Utgångspunkten är de ekonomiska ramar som regeringen slog fast i sin infrastrukturproposition. Sammanlagt finns 622,5 miljarder kronor att fördela till olika projekt. Det innebär en rejält utökad underhållsbudget för järnvägen, men är ändå inte tillräckligt för att täcka alla behov. De närmaste åren väntas dagens standard kunna hållas, men på längre sikt räcker pengarna inte ens till det.
"Delar av nätet kommer att tappa i senare delen av den här planperioden", förklarar Erixon.
Då kan det förstås vara frestande att spara in på kostsamma projekt som höghastighetsbanor. Men resonemanget behöver bara vidgas en smula för att det ska framgå att det kan bli dyrt att vara snål.
Att inte investera i något som är till gagn för landets storstadsregioner innebär också att avstå från den vinst som en sådan satsning skulle ge i form av ökad tillväxt. Dessutom finns det skäl att granska hur Erixon och hennes kollegor har räknat.
Parallellt med Trafikverkets arbete har Sverigeförhandlingen haft i uppdrag att ta fram en plan för snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg. De slutsatser som hittills presenterats är väsentligt annorlunda än motsvarigheterna i den nationella transportplanen.
Sverigeförhandlingen föreslår snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg med möjliga hastigheter på 320 kilometer i timmen mellan Stockholm och Göteborg samt huvudstaden och Malmö. Förhandlingspersonen HG Wessberg framhåller visserligen att den senare sträckan får vänta om bygget ska finansieras helt med statliga pengar. Men med de ramar som angetts ses detta inte ens som ett huvudalternativ.
"För oss är det uppenbart att vi måste bygga båda sträckorna samtidigt och lösa finansieringen på annat sätt än med bara anslag", skrev Wessberg i ett pressmeddelande i juli.
Sverigeförhandlingen tänker sig en mix mellan statliga anslag och lån samt kommunal medfinansiering. Med en sådan finansiell blandning skulle höghastighetsbanorna stå klara redan 2035 – uppemot 35 år tidigare än med enbart statlig finansiering. Samtidigt blir bygget billigare när det inte görs i etapper och samhället kan dra nytta av satsningen mycket tidigare.
Det är billigt för staten att låna pengar just nu. Så vad finns det för anledning att tveka? Naturligtvis blir det i hög grad framtida generationer som får stå för återbetalningen. Men med tanke på att de också får stor nytta av satsningen är det inte orimligt att de tar en del av amorteringarna.
Wessberg uttrycker nu oro över förslaget om tåghastigheter.
"Jag är till exempel ganska skeptisk till att 250 kilometer i timmen räcker för att konkurrera rejält med inrikesflyget till Malmö", säger han till TT.
På goda grunder framhåller han även att riktigt höga hastigheter har betydelse för de regionala arbetsmarknaderna.
Än är sista ordet inte sagt. Trafikverkets förslag ska ut på remiss och regeringen lägger inte fast sin plan förrän våren 2018. Förhoppningsvis har insikten då väckts om att det behövs en helhjärtad satsning på höghastighetståg. Det som föreslås i den nya transportplanen är inte bra nog för framtidens Sverige.
Läs alla artiklar om: Satsningen på höghastighetståg
Gå till toppen