Aktuella frågor

Debattinlägg: "Att sätta upp stängsel runt sjukhusen riskerar att göra mer skada än nytta."

Den kommande veckan ska vi besöka akutmottagningen i Malmö för att prata med de anställda och höra hur de tycker att vi ska förbättra säkerheten på akutmottagningarna. Det skriver de två socialdemokraterna Henrik Fritzon, ordförande i Region Skånes styrelse, och Joakim Sandell, regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.

Akuten i Malmö. Alla goda krafter behöver samlas för att se till att sjukvården blir en fredad zon, skriver artikelförfattarna.Bild: Patrick Persson
Sjukhusen ska vara trygga för alla, såväl för personal som för patienter och anhöriga. Hot, våld och trakasserier ska inte få förekomma på sjukhus och vårdcentraler. Bästa sättet att förbättra tryggheten är att ta vara på medarbetarnas och patienternas synpunkter. Inte att satsa på gated hospitals, inhägnade sjukhusområden, som de två moderaterna Carl Johan Sonesson och Stefan Lamme föreslår (Aktuella frågor 24/8).
Den senaste tidens våld och hot som förekommit på de skånska akutmottagningarna är en del i en utveckling som måste stävjas.
Vi välkomnar en politisk samling för att säkerställa att den personal som jobbar på sjukhusen för att rädda liv inte blir utsatt för hot eller våld i sin yrkesutövning. Men vi tror mer på att finna lösningar som är förankrade hos medarbetarna och patienter och anhöriga än på den sorts, förvisso rubriksskapande, utspel som oppositionen ägnar sig åt.
Ansvariga för verksamheten vid sjukhusen avfärdar Moderaternas förslag som orealistiskt. Särskilt den akuta verksamheten med akutmottagningar och förlossningsavdelningar måste vara lätta att nå. Att sätta upp stängsel runt sjukhusen riskerar att göra mer skada än nytta.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som idag styr Region Skåne, kommer istället att i dialog med anställda inom sjukvården och företrädare för de fackliga organisationerna arbeta fram åtgärder som förbättrar säkerheten.
Vi föreslår till exempel att möjligheten till utökad kameraövervakning ska undersökas och fler ordningsvakter på speciellt utsatta mottagningar.
Vi tror också på utbildningsinsatser för vårdpersonalen. Från sjukhusledningarnas sida ska signalerna vara tydliga: hot och våld ska alltid anmälas och utsatt personal ska få stöd.
Vi vill se en lagförändring som likställer vårdpersonal med blåljuspersonal och med skärpta straff för hot och våld som följd.
Vi är också positiva till de långsiktiga satsningar på 10000 fler anställda inom polisen som regeringen ska göra och tror att den polishögskola som ska inrättas i Malmö kommer att vara till stor hjälp i arbetet mot våldet. Skärpningen av lagstiftningen mot vapeninnehav är en annan viktig del, inte minst för att få bukt med gängkriminaliteten.
Sjukvården speglar hur resten av samhället ser ut. Förekomsten av hot och våld på akutmottagningarna är en sorglig påminnelse om det. Alla goda krafter behöver samlas för att se till att sjukvården blir en fredad zon så att sjukvårdspersonalen kan fortsätta att rädda liv utan att själva bli utsatta för fara.
Men att sätta stängsel runt sjukhusområdena är som vi ser det ingen lösning. Den kommande veckan ska vi besöka akutmottagningen i Malmö för att prata med de anställda och höra hur de tycker att vi ska förbättra säkerheten på akutmottagningarna.

Henrik Fritzon

Joakim Sandell

Henrik Fritzon (S) är ordförande i Region Skånes styrelse.
Joakim Sandell (S) är regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.
Läs mer:"Vi förespråkar 'gated hospitals', inhägnade sjukhusområden."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen