Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Polisen ges inget utrymme för egna lagtolkningar

"Det är vår uppgift att se om lagens krav är uppfyllda", skriver Ewa-Gun Westford.Bild: Ingemar D Kristiansen
Med anledning av Annika Nilssons öppna brev till gränspolisen i polisregion Syd och Leif Fransson:
Läs också Vilket av parallellsamhällena vill vi att utsatta människor ska vända sig till?
Annika Nilsson har i ett öppet brev till gränspolisen i region Syd och mer specifikt till kriminalkommissarie Leif Fransson deklarerat sin ståndpunkt i frågan som handlar om gränspolisens insats i nordvästra Skåne den 25 augusti. Jag vill gärna klargöra polisens roll enligt Utlänningslagen och som ibland innebär mycket svåra avvägningar.
Polisen har tydliga uppdrag i det svenska samhället och ges inga möjligheter att fritt tolka, tycka eller självsvåldigt agera i den svenska lagstiftning som råder. Allt vi gör i samhällets tjänst är styrt av lagar och regler. Dessutom beslutar politiken inför varje verksamhetsår i vilken inriktning Polismyndigheten ska verka. Det får vi veta i de årliga regleringsbreven. Inom dessa ramar ska vi verka och får inte på några villkor göra egna tolkningar. Det skulle bli synnerligen rättsosäkert och gå helt stick i stäv med det som rättsordningen i Sverige står för.
Polisen ansvarar för och är skyldig att utföra inre gränskontroller för att säkerställa att de människor som vistas i landet har laglig rätt att vara här. Den som har fått sin ansökan prövad i de rättsliga instanser som finns och där fått beslut om ut- eller avvisning är skyldig att lämna landet. Inte alla med avvisningsbeslut väljer dock att lämna Sverige. Genom inre utlänningskontroller ska Polisen medverka till att identifiera de som saknar rätt att vara i Sverige. Det är naturligtvis i vissa situationer en mycket grannlaga och svår arbetsuppgift men det är vår uppgift att se om lagens krav är uppfyllda. Det gör vi genom att kontrollera pass och andra handlingar. De enda platser där polisen inte kan genomföra inre utlänningskontroll är på andra länders ambassader och beskickningar.
När vi ska utföra våra exempelvis inre utlänningskontroller förhåller vi oss till vissa grundprinciper: Det ska finnas en grundad anledning till kontrollen, proportionalitetsprincipen ska råda och vi ska sätta humanitet och värdighet i första rummet. Detta var precis vad som skedde i nordvästra Skåne den 25 augusti, då gränspolisen med avstamp i den rättsordning som gäller i vårt land och stor värdighet utförde sitt uppdrag.

Ewa-Gun Westford

Presstalesperson Polisregion Syd
Gå till toppen