Huvudledare

Ledare: Socialdemokraterna spelar högt med välfärden.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har det otacksamma uppdraget att försvara och förklara förslaget om vinsttak.Bild: Adam Ihse/TT
Socialdemokraterna gillar företag. Länge fanns en förkärlek för stora företag, ju större desto bättre, men numera anses även de små och medelstora ha ett existensberättigande.
Socialdemokraterna gillar företag för att de skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter som kan användas till politiska reformer vilka i sin tur förväntas göra partiet och dess företrädare populära bland väljarna.
Socialdemokraterna är däremot inte särskilt förtjusta i företagare.
En företagares främsta mål är att tjäna pengar. Att bli rik är för många en grundläggande drivkraft. Vinsten blir beviset på framgång. Inte särskilt märkligt: en konkurrensutsatt verksamhet som inte ger vinst kan inte överleva särskilt länge.
Men i socialdemokratins värld är detta aningen suspekt. Där ska människor inte bli rika på hårt arbete – vare sig som anställd eller som företagare.
Ett undantag är möjligen företag som ägnar sig åt lotteriverksamhet vilket råkar vara en av partiets främsta inkomstkällor.
Förra året kom en tredjedel av partiets intäkter – statsbidragen borträknade – från försäljning av lotter. Och här kan man tala om profithunger och vinstjakt. Som Dagens Nyheter avslöjade i måndags drar sig Socialdemokraternas spelbolag inte ens för att sälja lotter på kredit till personer som redan hamnat hos Kronofogden på grund av obetalda skulder.
"Jag visste att jag aldrig skulle bli rik genom att jobba ihop pengarna." Så säger Göran i en annons för det av Socialdemokraterna ägda Kombilotteriet. Så Göran köpte en Kombilott och vann 2 miljoner kronor – enligt reklamen. I Kombispels egen tidning går det att hitta annonser med rubriker som ”Köp den dyraste champagnen du hittar!” och en köpguide för lyxbilar. Partiet säljer drömmen om att bli rik utan ansträngning.
Att bli rik genom ansträngning är däremot inget S applåderar.
Utmärkande för ett lotteri är att det är ett nollsummespel. De många lottköparnas förlust blir några få vinnares – men framför allt lotteriets – vinst. Företagande är däremot inget nollsummespel. Ändå betraktas det så av Socialdemokraterna. Människor som bygger upp en förmögenhet genom att sälja varor eller tjänster antas ha blivit rika på andras bekostnad.
Ett tydligt exempel på denna tankefigur är skallet mot välfärdsföretagare. Socialdemokraterna har nu bestämt sig för att i armkrok med Vänsterpartiet stoppa "vinstjakten i välfärden". Det är en klatschig formulering. Gör sig bra i debatter. Men verkligheten är något mer komplicerad än så.
Socialdemokraternas motiv för att införa ett vinsttak för privata företag inom vård, skola och omsorg beskrevs på följande sätt av civilminister Ardalan Shekarabi (S) i Agenda i SVT (3/9):
"Vilka betalar priset? Jo, det är personalen, det är där man gör besparingar för att möjliggöra stora vinster, och det är undersköterskor och lärare som betalar priset."
Återigen föreställningen om ett nollsummespel där välfärdsföretagens vinster beskrivs som de anställdas förlust.
Shekarabis förklaringsmodell borde innebära att villkoren för anställda inom privata välfärdsföretag är betydligt sämre än för offentligt anställda inom vård, skola och omsorg. Men även om läget skiljer sig åt för olika yrkeskategorier finns inga belägg för att löner och anställningsvillkor är generellt och påtagligt sämre i välfärdsföretag. I själva verket betalar privata välfärdsföretag inte sällan bättre än kommuner och landsting.
Och tror någon på fullt allvar att kommuner och landsting blir bättre arbetsgivare om lärare, sjukstöterskor och undersköterskor inte har möjlighet att söka sig till privata alternativ? Om konkurrens om arbetskraften försvinner?
Istället för att ta fram förslag om hur kvaliteten inom vård, skola och omsorg kan förbättras – vilket borde vara det centrala – ägnar sig Socialdemokraterna åt politiskt taktiserande. Förslaget om vinsttak har inga utsikter att vinna majoritet i riksdagen. Men det håller populisterna i Vänsterpartiet på gott humör och väntas vinna röster i valet.
Det är ett cyniskt spel. Nästan lika cyniskt som partiets metoder för att sälja lotter.
Gå till toppen